Mobiele televisie: voor vakantie en in bed /reageer

Mobiele televisie: voor vakantie en in bed

Mobiele televisie komt eraan, maar gaan mensen er gebruik van maken en wat gaan ze kijken? TNS NIPO nam alvast een voorschot op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mobiele tv en vroeg bijna 9.000 Nederlanders waarvoor ze gebruik zouden willen maken van tv op hun mobiele telefoon. Het meest geantwoord werd dat men er op het vakantieadres gebruik van wil maken. Jongeren zullen vooral op school naar tv op de mobiele telefoon kijken, en dan het liefst naar muziekprogramma’s.

Momenteel maken nog maar weinig Nederlanders (ongeveer 1 procent) gebruik van tv via de mobiele telefoon. Toch weet de helft (52 procent) van de ondervraagden, dat zijn ruim 5.7 miljoen Nederlanders, al antwoord te geven op de vraag op welke plekken ze mobiel tv gaan kijken, zodra hun telefoon dat toelaat.

Vakantie

Ruim twee miljoen Nederlanders (tweevijfde of 38 procent van de Nederlanders die nu al een idee hebben op welke plekken ze van mobiele tv gebruik zouden maken), geven aan op het vakantieadres mobiel tv te willen kijken. Dit wordt het meest genoemd door klanten van Vodafone en het minst door klanten van Orange. Vooral jongeren tot 18 jaar vinden dit de meest ideale plek om mobiel tv te kijken; maar liefst 46 procent geeft aan dit op het vakantieadres te zullen doen.

Onderweg

Daarnaast wordt ‘onderweg’ (naar opleiding, werk, et cetera) door veel Nederlanders genoemd als een populair moment om mobiel tv te kijken. Dit speelt het meest onder jongeren van 18 tot 25 jaar: tweederde (65 procent) van hen zou ‘onderweg’ gebruik maken van tv op de mobiele telefoon.

In bed en op school

Hoe jonger men is, des te liever men in bed op de mobiele telefoon tv wil kijken. Van de Nederlandse jongeren van 13 tot en met 17 jaar wil zelfs 37 procent dat. De klanten van KPN - dat haar eigen tv via de mobiele telefoon in 2008 introduceert - hebben hier veel minder belangstelling voor. Daarnaast geeft een groot deel van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar (32 procent) aan ook op school naar tv via de mobiele telefoon te gaan kijken. Eén op de twaalf Nederlanders noemt ook de wc als tv-plek. Daarbij moet vermeld worden dat mobiele tv kijken op de wc beter aanslaat bij mannen (10 procent) dan bij vrouwen (6 procent).

Dit artikel verscheen eerder op In feite

Reageren via Facebook

Reacties

Over Hugo Louter

Hugo Louter is theoloog maar houdt zich als redacteur bij Liones Publishing Services full-time bezig met online publishing en social media.