Nieuws/ Nationaal klimaatakkoord: overal kunnen bio-tanken /3 reacties

door: Saskia Buitelaar
over: energie, duurzaam, mobiliteit, bedrijfsgroei
op: 15 januari 2009

Tankstations voor biobrandstoffen verrijzen de komende jaren op veel plekken in Nederland. Er moet een landelijk dekkend netwerk komen, praktisch en financieel gestimuleerd door provincies en rijk. Die afspraak is vastgelegd in het Klimaat- Energieakkoord 2009-2011 dat op 14 januari is ondertekend door de provincies en het ministerie van VROM.

Het rijk wil daarnaast de grotere tankstations langs rijkswegen verplichten om naast biodiesel ook andere alternatieve brandstoffen aan te bieden. Marten van der Gaag, projectleider bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) licht toe: ‘Als je alternatief brandstofgebruik wilt stimuleren, moet men wel de tank kunnen vullen.’

Doorbreken

Welk type brandstof straks overal kan worden getankt, zal de komende jaren duidelijk moeten worden. ‘Dat is afhankelijk van welk product doorbreekt en van de discussie over duurzaamheid, de vraag of biobrandstof ten koste gaat van de voedselproductie.’ Zolang die discussie niet is afgerond, maakt de overheid een pas op de plaats, zegt Van der Gaag. ‘Maar zodra duidelijk is welk product de markt op gaat, moeten we ervoor zorgen dat dat mogelijk is. Het bedrijfsleven zal het moeten doen, maar de provincies kunnen actief ondersteunen met vergunningenbeleid en helpen zoeken naar locaties.’

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft al aangekondigd 1,8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar te stellen voor tankstations die aardgas en ethanol gaan leveren, brandstoffen die aanzienlijk minder uitstoot genereren. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2 uitstoot en ethanol 30 tot 80%, afhankelijk van de gebruikte grondstoffen voor en de productie van de brandstof E85.

Reageren via Facebook