Nieuws/ Natuurlijke bacteriën zuiveren vervuilde bodem /reageer

door: Ewald Smits
over: biologie, milieu
op: 13 februari 2007

Van nature aanwezige bacteriën zuiveren vervuilde grond en water. Dat concludeert NWO-onderzoeker Sabrina Botton na haar onderzoek naar de afbraak van milieubelastende BTEXchemicaliën door bacteriën die in vervuilde grond leven. Met behulp van ijzer waren de bacteriën in staat om elke BTEX stof af te breken. Botton deed haar onderzoek bij een vuilstortplaats in Boxtel en promoveert 20 maart aan de Universiteit van Amsterdam.

Botton nam grondwater- en bodemmonsters uit het vervuilde gebied stroomafwaarts van de vuilstortplaats. De bacteriën die blootgesteld werden aan deze monsters braken de aanwezige BTEX stoffen af. De aanwezigheid van bepaalde van nature voorkomende stoffen, zoals humuszuren, kan de afbraak versnellen.
Humuszuren ontstaan bij vertering van natuurlijk afval in de bodem. Het onderzoek bewees dat in de grond aanwezige bacteriën actief zijn om de invloed van vervuiling in het onderzochte gebied te verkleinen.

BTEX

BTEX is een groep chemicaliën bestaande uit Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen. BTEX stoffen komen meestal voor in vervuilde bodems dichtbij petroleum- en natuurlijk-gas industrie en illegale afvalstortplaatsen. De aanwezigheid van BTEX stoffen in de bodem kan zwaar belastend zijn voor mens en milieu. Lekkage van de stoffen uit de stortplaatsen zorgt voor vervuiling van de onderliggende bodem. Het gevaar van BTEX stoffen is vooral dat ze gemakkelijk in het grondwater oplossen. Hierdoor verspreiden ze snel vanuit de vervuilingsbron.

Bacteriën

Onderzoeker Botton wilde graag weten welke bacterie in de bodem verantwoordelijk is voor de afbraak van BTEX. Hiervoor identificeerde ze alle aanwezige bacteriën in de bodemmonsters. De bacterie Geobacter kwam het meest voor in grond die al meer dan 3 jaar aan BTX was blootgesteld. Deze bacterie werkt waarschijnlijk samen met andere bacteriën om BTX compleet af te breken.

Reageren via Facebook

Reacties