Nieuws/ Navigatiesysteem kiest voor de groenste route /reageer

door: Jeroen Wijering
over: milieu, mobiel, software, mobiliteit
op: 4 januari 2007

Het gebruik van navigatiesoftware is binnen korte tijd gemeengoed geworden voor de automobilist. De snelste route vinden is geen probleem, maar deze is meestal niet de meest brandstofbesparende. Onderzoekers aan de Zweedse Lund universiteit hebben navigatiesoftware ontwikkeld die juist wél de meest “groene” route aangeeft.

De software houdt rekening met aspecten als breedte en snelheidslimiet van de wegen, klasse en grootte van de auto en verkeersbewegingen binnen en buiten de spits. Vooral bij grote verkeersdrukte en accurate file-informatie kan er volgens de onderzoekers veel brandstof (8.2% in een simulatie) bespaard worden.

Knelpunt

Grootste knelpunt is het vergaren van deze accurate file-informatie. Bij een test in de binnenstad van Lund bleek een enkele detectie-auto niet in staat meer dan een kwart van de opstoppingen te detecteren, waardoor het brandstofverbruik daalde met slechts 4%. Voor een hogere brandstofreductie zou minimaal 50% van de opstoppingen tijdig gedetecteerd moeten worden, waarvoor dan weer meerdere detectie-auto’s nodig zouden zijn.

“Commercialisering van dit systeem zal niet gemakkelijk zijn.”, reageerde Liévin Quoidbach het Belgische navigatiebedrijf Navteq. “Het constant bijhouden van de brandstofverbruik-gerelateerde waarden voor iedere straat in de wereld is veel te kostbaar.”

Oplossing

De Zweden zien de oplossing hiervoor in het doorsturen van deze waarden door de navigatiesystemen zelf. Als er genoeg auto’s met een dergelijk systeem rondrijden, worden de gegevens zonder extra kosten en brandstofreductie verkregen. De brandstofbesparing zou zo een goed verkoopargument voor dit systeem zijn.

TomTom en Vodafone

Overigens is het Nederlandse TomTom i.s.m. Vodafone bezig met een soortgelijke proef om accurate verkeersinformatie te verzamelen. Zij traceren file’s en opstoppingen door te kijken naar de dichtheid van mobiele telefoon, verkregen via Vodafone’s GSM-masten.

Reageren via Facebook

Reacties