Nieuws/ Nederland benut nieuwe kennis onvoldoende /reageer

door: Laura Vogels
over: concurrentie, bedrijfskunde, bedrijfsgroei
op: 12 juli 2007

Nederland maakt onvoldoende gebruik van de kansen die nieuw ontwikkelde kennis biedt. In vergelijking met veel andere EU- en OESO-landen is Nederland minder innovatief en ondernemend. Dat blijkt uit de CBS-publicatie Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2007 (pdf). De kwaliteit van het Nederlandse ondernemingsklimaat is goed. De macro-economische context is uitstekend en de economie heeft een open karakter. Andere sterke punten zijn onder andere de deelname van volwassenen aan onderwijs en de omvang van de buitenlandse investeringen in Nederland.

Innovatievermogen

Volgens de rapportage staat het innovatievermogen als bron voor welvaartscreatie op de lange termijn echter onder druk. Nederlandse ondernemingen investeren te weinig in onderzoek en ontwikkeling en brengen relatief weinig nieuwe producten op de markt. Tegelijk constateert het CBS dat er in vergelijking met de andere onderzochte landen weinig ondernemerschap in Nederland is. Het aantal ondernemers is naar internationale maatstaven nog gemiddeld, het aantal starters en snelle groeiers is daarentegen laag.

Weinig positieve houding

Van der Hoeven sprak bij het in ontvangst nemen van het rapport over haar zorgen dat er ook een weinig positieve houding is ten opzichte van ondernemerschap. Dat is niet terecht volgens de minister. ‘Ondernemerschap is nodig, niet alleen om onze welvaart veilig te stellen en te verbeteren. Maar ook om maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken. In de kabinetsplannen krijgen innovatie en ondernemerschap dan ook terecht ruime aandacht ‘, aldus Van der Hoeven. De CBS-publicatie kan volgens de minister worden beschouwd als een nulmeting voor het beleid van dit kabinet.

Indicatoren

In het rapport van het CBS wordt aan de hand van honderd indicatoren het Nederlandse ondernemingsklimaat vergeleken met het ondernemingsklimaat in twintig EU- en OESO-landen. De gebruikte indicatoren dateren voor het grootste deel uit 2004 en 2005, omdat internationaal vergelijkbare data met enige vertraging beschikbaar komen. Het CBS heeft de publicatie opgesteld op verzoek van en met (mede-)financiering van het ministerie van Economische Zaken.

(Bron: Engineers Online, via In Feite)

Reageren via Facebook

Reacties