Nederland vijfde meest concurrerende IT-land /1 reactie

Nederland vijfde meest concurrerende IT-land

Nederland is wereldwijd het vijfde meest concurrerende IT-land van 2009. Nederland haalt een score van 70,7 van de 100. De Verenigde Staten, Finland, Zweden en Canada hebben het meest gunstige klimaat voor IT-bedrijven. Na Nederland volgen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken als respectievelijk nummers zes en zeven. Dit zijn resultaten uit het nieuwe onderzoek dat de Economist Intelligence Unit (EIU) uitvoerde. Het onderzoek werd gefinancierd door de Business Software Alliance (BSA).

Het onderzoek, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is uitgevoerd, analyseert en vergelijkt de IT-sector in 66 landen, waaronder Nederland. De onderzoekers wilden weten in hoeverre deze sector de ruimte krijgt om zijn concurrentiekracht te versterken. Het onderzoek concludeert dat Nederland het best presteert op het gebied van IT-infrastructuur dankzij de breedbandpenetratie. Een onderdeel waarop ons land zich nog kan verbeteren, is volgens het onderzoeksrapport human capital.

“In het huidige economische klimaat is de ondersteuning van een sterke technologiesector belangrijker dan ooit”, zegt Jacco Brand, Benelux-voorzitter van de BSA. “Technologie kan de motor zijn van economisch herstel en economische groei op de lange termijn. Nederland is in deze lijst naar de vijfde plaats geklommen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan het sterke stimuleringsbeleid van R&D en technologische innovatie in ons land. Maar Nederland zou enorm profiteren van een grote pool van IT-studenten.”

lange termijn

“Wereldwijd is de IT-sector zonder al te veel kleerscheuren uit de crisis gekomen, ondanks de lagere technologie-uitgaven”, zegt Denis McCauley, directeur Global Technology Research bij de Economist Intelligence Unit. “Beleidsmakers moeten zich met hun stimuleringsmaatregelen blijven richten op bedrijven die de concurrentiekracht van de sector op de lange termijn versterken. Dat is beter dan maatregelen die de output van de sector op de korte termijn verhogen of die noodlijdende IT-bedrijven ondersteunen.”

Concurrentieversterkers

Volgens de Economist Intelligence Unit dragen zes - factoren bij aan een gezond IT-klimaat:
- een groot aanbod van geschoold personeel, een innovatieve cultuur,
- een hoogwaardige technologie-infrastructuur,
- een robuust rechtssysteem dat intellectueel eigendom beschermt,
- een stabiele, open en competitieve economie,
- een regering die de juiste balans weet te vinden tussen het stimuleren van technologie en de markt zijn werk laten doen.
Landen die goed presteren op deze zes concurrentieversterkers, beschikken over een goed presterende IT-sector. Het onderzoek is bedoeld om regeringen te ondersteunen bij het aanpakken van hun sterke en zwakke beleidspunten op het gebied van IT.

Aanbevelingen

Langetermijninvesteringen in kennis en ervaring blijven een vereiste. Landen die beschikken over een combinatie van IT, ondernemerschap en gedegen talenonderwijs, bieden een getalenteerde IT-arbeidspool. Europa loopt op het gebied van getalenteerde IT-medewerkers achter bij de Verenigde Staten en Azië. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland.
Protectionisme en ondersteuning van ‘nationale kampioenen’ bemoeilijken het herstel en de concurrentiekracht van de sector op de lange termijn. Regeringen moeten een balans zien te vinden tussen het stimuleren van de groei en investeringen in de sector enerzijds, en anderzijds het ondersteunen van oneerlijke concurrentie en protectionisme waardoor de concurrentiekracht verzwakt.

Het beleid voor intellectueel eigendom verbetert in veel opkomende economieën, maar kan nog beter. Bescherming van intellectueel eigendom blijft cruciaal voor de concurrentiekracht in de IT-sector. Het is bovendien een relatief kosteneffectieve manier om economische ontwikkeling op de lange termijn te stimuleren.

Toegang tot breedbandnetwerken zijn van levensbelang voor de concurrentiekracht van IT. Technologische bedrijven eisen snelle, betrouwbare en veilige toegang tot internet. Daarnaast groeit het belang van breedband nu meer IT-diensten en -applicaties via internet worden aangeboden.

Reageren via Facebook

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.