Nederland werkt mee aan rendabele kernfusie /3 reacties

Nederland werkt mee aan rendabele kernfusie

De energievoorziening van de mensheid staat op het spel. Olie, kolen en gas raken onherroepelijk op en de energiewinning uit zon en wind zet nog te weinig zoden aan de dijk. Kernfusie heeft de potentie om dit energieprobleem op te lossen. Maar om dit principe op grote schaal toe te kunnen passen, moet nog veel werk worden verzet. Daarvoor heeft een groot aantal landen de handen ineengeslagen in het ITER-project. Ook onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven leveren hier een bijdrage aan.

Doel

Een doorsnede van de Tokamak van ITERHet doel van het ITER-project (International Thermonuclear Experimental Reactor) is bewijzen dat het op een rendabele manier winnen van energie uit kernfusie haalbare kaart is. De te bouwen proefreactor moet vijfhonderd megawatt aan energie uit kernfusie leveren en tien minuten lang kunnen werken. Daarvoor is een ‘tokamak’ (de Russische afkorting voor ‘ringvormige kamer in magnetische spoelen’) ontworpen, waarin een plasma past met een totaal volume van dik achthonderd kubieke meter. In het project werken wetenschappers en ingenieurs uit Europa, de VS, China, Rusland en Japan samen. Zij dragen allemaal stukjes bij aan de reactor.

Tien miljard euro

De beslissing voor de locatie van de eerste rendabele proefreactor is twee jaar geleden genomen. ITER komt in het Zuid-Franse Cadarache te staan. Het bouwen van de proefreactor kost de komende tien jaar ongeveer vijf miljard euro en het exploiteren ervan nog eens hetzelfde bedrag.

Het Europese geld voor ITER (circa twee miljard euro) wordt beheerd door Fusion4Energy, dat in de komende tien jaar contracten gaat afsluiten met hightech bedrijven voor het maken van onderdelen. “Die bedrijven willen dolgraag opdrachten voor ITER binnenslepen. Dat is ten eerste een mooie klus, maar vervolgens staan ze ook meteen internationaal op de kaart”, zegt prof.dr. Niek Lopes Cardozo, hoofd van het kernfusieonderzoek van het FOM-onderzoekscentrum Rijnhuizen, het centrum van het Nederlandse fusieonderzoek, en deeltijdhoogleraar plasmafysica aan de TU/e.

Verspreid over de verschillende universiteiten wordt echter ook onderzoek aan plasma’s en materialen gedaan. Zo ook aan de TU/e.