Reacties/ Nederlands bedrijf marktaanjager groene diesel

door: Gerard Ringenaldus
over: biotech, duurzaam, productiviteit
op: 22 november 2007

Na de artikelen op Sync.nl van februari en mei van dit jaar over biodiesel uit algen, leek het even stil te worden. Leek, want de werkelijkheid is inmiddels anders. Verantwoordelijk hiervoor is ond...

Sander Hazewinkel (22 november 2007, 18:07)

Helaas maakt het bedrijf Bioking een aantal ernstige rekenfouten waardoor de geschatte opbrengsten in de praktijk nooit gehaald kunnen worden. De geschatte opbrengsten liggen orders van groten hoger dan het theoretische maximum. De rekenfout die Bioking maakt is dat zij getallen uit de literatuur hebben gehaald waarbij een toename van 2 gram per liter per dag wordt gehaald. Dit getal is vervolgens door Bioking geextrapoleerd naar een groot volume. Echter wat Bioking over het hoofd heeft gezien dat dergelijke opbrengsten (2 gr/l/dag) alleen gehaald kunnen worden indien alle algen licht krijgen (dus als er geen sprake is van limitatie van licht). Bij het reactorontwerp dat Bioking heeft gekozen is inherent sprake van een zeer grote lichtlimitatie aamgezien de buisdiameter van het kweeksysteem zo dik is dat licht onmogelijk alle algen kan bereiken. Bij een redelijk dichte algencultuur zal immers na 2cm geen licht verder doordringen. Kort samengevat: het verhaal van Bioking klopt niet en neigt naar oplichting of hele erge naiviteit. Het systeem dat op de webpagina van Bioking staat afgebeeld gebruikt aan pompvermogen meer energie dan dat er ooit met in dit systeem gekweekte algen zal kunnen worden opgewekt. Ter illustratie verwijs ik naar een artikel van Krassen Dimitrov Phd, die de moeite heeft genomen om het kweken van algen door te rekenen uitgaande de van de theoretische maxima die bij volledig licht gehaald kunnen worden met fotosynthese. Zijn conclusie; Algen als energiebron kan niet!!! http://www.nanostring.net/Algae/CaseStudy.pdf

Van de redactie van Sync had ik toch wat meer onderzoek verwacht alvorens zij een dergelijk jubelverhaal plaatsen.

Piet (23 november 2007, 17:19)

Was ik een keertje wildenthousiast over een nieuwe ontwikkeling, wordt mijn hoop zeer vakkundig de grond ingeboord door Sander. Geen idee of het terecht of onterecht is. Uiteraard hoop ik dat Sander het mis heeft.
Het verbaast me elke keer weer dat er talloze ideeën zijn over hoe de energieproblemen op te lossen, en dat er helemaal niets uitkomt. Je vindt complete complottheorieën op het internet. Hoe komt het toch dat het blijkbaar niet mag lukken! Of lukt het al wel, maar houden bedrijven het bewust stil om te profiteren van de wereldenergieschaarste?
Wie het weet, mag het me vertellen!

Overigens vind ik het absoluut niet fout dat Sync dit artikel heeft geplaatst. Zo lang je je bron noemt, blijft het journalistiek. Als de bron verkeerde informatie heeft verstrekt, dan heb je binnenkort weer nieuws!!!
Zo werkt het toch in de journalistiek?

Marjon Vinck (26 november 2007, 14:16)

Dit is meteen het nadeel van nieuws op het gebied van wetenschap, techniek en ondernemen: je hebt mede- en tegenstanders. Waarbij in de wetenschappelijke hoek bij vrijwel elk rapport een 'tegenrapport' te vinden is: het is dan afhankelijk van de mensen van welk rapport zij uitgaan en het is ook hun goed recht dat zij meer achter het ene dan het andere rapport of initiatief uitgaan. Het houdt de journalistiek ook wat meer levend, toch?

Die complottheorieën op het gebied van energie heb ik overigens wel meer gehoord, maar feit is wel dat de meeste huis-, tuin- en keukenalternatieven gewoon niet werken en daar heeft de olie- dan wel energieindustrie weinig mee te maken.

Gerard Ringenaldus (27 november 2007, 15:57)

M.b.t. de conclusie: "Algen als energiebron kan niet!", zou ik het volgende willen opmerken:

- de betreffende firma heeft samen met de hogeschool Leiden het productieproces voor algen ontwikkeld;
- onderzoekers van het beroemde Fraunhofer Insituut in Duitsland hebben een methode ontwikkeld die voor een "optimale belichting zorgt", deze methode wordt ook wel het "Bliksemlicht effect" genoemd; deze methode lost het genoemde probleem op dat slechts een deel van de algen voldoende licht krijgt en het overgrootte deel niet, helemaal op;
- in een zelfde soort fotobioreactor is deze methode reeds met succes toegepast.

De nabije toekomst zal uitwijzen welk systeem het meest efficiënt is, feit is dat het reeds wereldwijd wordt opgepakt.
Een uitgebreid artikel over het kweken van algen in zo'n gesloten circuit alsmede in open vijvers is ook uitgebreid bericht door de Volkskrant.
Zie artikel.

Sander Hazewinkel (5 december 2007, 00:09)

Het laatste waar ik voor ben zijn complottheorieën, waar ik wel tegen ben zijn ongefundeerde beweringen. Voor de duidelijkheid, ik ben geen wetenschapper maar ben mede eigenaar van een van Europa's grootste algenfarms. Via mijn bedrijf heb ik hands-on ervaring met de kweek van algen en weet waar de mogelijkheden en de limitaties liggen. Wij produceren algen in een gesloten bioreactor welke gezien de schaal behoort tot de meest efficiente in de wereld. De kennis die wij gebruiken is deels afkomstig van de universiteit Wageningen (een toonaangevend instituut op het gebied van PBR -photobioreactoren- ontwerp) en uit de industriele procesindustrie (ontwerp en bouw van naftakrakers, reformers, en andere zware industriele toepassingen). Een van de zaken waar wij goed in zijn is het doorrekenen van processen en systemen onder andere op het gebied van de thermodynamica. Het bliksem effect waar de heer Rigenaldus op doelt biedt jelaas geen oplossing aangezien dit alleen rekening houdt met het verchil in tijd van omzettingen tijdens de fotosynthese. Voor het fotosynthetisch apparaat van een plant (alg) zijn slechts enkele nanoseconden nodig voor het "opladen" vervolgens heeft de cel enige miliseconden nodig voor het chemisch omzetten van de "licht"-enegie in voor de cel bruikbare energie deze cyclus noemt men de licht- donker cyclus. Gedurende deze cyclus kan de plant (alg) geen nieuwe fotonen gebruiken. Met het bliksemlicht effect wordt enegie bespaard door slechts een hele korte tijd te belichten zodat alleen belicht wordt in die tijd dat het fotosynthese apparaat van de plant (alg) licht vast kan leggen in het begin van de cyclus. Echter wat dit niet oplost is de doordringing van het licht in de diepte van het medium (water) waarin de algen worden gekweekt. Gevolg is dat alleen de algen die voor het raam liggen licht krijgen en dus fotosynthese kunnen hebben. De algen die daar achter liggen (bij dichte cultures al milimeters daarachter) blijven in de schaduw en kunnen niet fotosynthetiseren en dus niet groeien. Ten aanzien van de hoge school Leiden zou ik zonder uit de hoogte te willen doen kunnen zeggen dat zij nog weinig hebben laten zien op het gebied van algenkweek. Dit zijn voor mij dan ook niet direct betrouwbare bronnen. Bij mijn vorige reactie heb ik een link gevoegd naar een artikel van Dimitrov Krassen omdat hij op het niveau van natuurwetten laat zien dat algen voor biodiesel niet uit kan. Dit artikel gebruik ik zelf vaker aangezien dit voor mij uit onverdachte bron komt en omdat wij het zelf kunnen narekenen. De heer Dimitrov is voor mij verder een volslagen onbekende. Waarom ik reageer is omdat ik er een direct belang bij heb dat er geen luchtbel (hype) ontstaat rond de kweek van algen. Algen zijn namelijk een fantastich mooi product dat als vervanging van visolie voor omega-3 vetzuren een veel grotere CO2 bijdrage kan leveren dan wanneer er biodiesel van wordt gemaakt. Zolang er per kilogram versgevangen vis 3 kilogram stookolie wordt verbruikt (cijfers CBS) kunnen algen een fundementele bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2 verbruik, dat een makkelijk rekensommetje. Daarnaast zorgt het ook voor een lagere druk op de natuurlijke visstanden die ernstig onder druk staan omdat er miljoenen tonnen vis worden gevangen die wij voeren aan vis die wij op land kweken. Dus algen als biodiesel, nee! Maar als voeding en als visolie vervanger, ja!

Mensen vergeten al snel dat electriciteit, diesel e.d. en warmte zeer lage energievormen zijn en dat voeding ook energie is maar dan hoger in de keten waardoor het energiegebruik voor de productie hiervan hoog ligt. Als je op dit enegieverbruik kunt besparen dan behaal je uiteindelijk een grotere milieuwinst!

Met vriendelijke groeten.

mr S.H.E. Hazewinkel

Paul Voerknecht (25 november 2008, 11:15)

Gerard Ringenaldus (27 november 2007, 15:57)

Zullen we de balans nog eens opmaken:

- de betreffende firma heeft samen met de hogeschool Leiden het productieproces voor algen ontwikkeld;

De betreffende firma is nu failliet. Het gebouw van zusterbedrijf Algaelink staat te huur.

- onderzoekers van het beroemde Fraunhofer Insituut in Duitsland hebben een methode ontwikkeld die voor een "optimale belichting zorgt", deze methode wordt ook wel het "Bliksemlicht effect" genoemd; deze methode lost het genoemde probleem op dat slechts een deel van de algen voldoende licht krijgt en het overgrootte deel niet, helemaal op;

Dat is kunstlicht. Met een maximaal theoretische photosynthese efficientie van 27% betekent het dus hoe efficient je ook beilcht, van je 1kW kunstlicht hoogstens 0,27kW energie uit algen kunt halen. Waarom zou ik mijn 1kW electriciteit willen omzetten in 270W biomassa? 1kW daglicht, wat gratis is, prima. Maar 1kW kunstilcht????

- in een zelfde soort fotobioreactor is deze methode reeds met succes toegepast.

Lariekoek. Er is geen enkele fotobioreactor die op kunstlicht werkt en meer energie produceert dan hij verbruikt.

----------------------

Low-cost open vijvers met daglicht, prima. Daar kun je de kosten per m2 beperken tot een minimum en kan het verhaal misschien ooit uit. Maar met fotobioreactoren en een realistische efficientie van nog geen 10% bij daglicht, kan het simpelweg niet uit. Verschillende bronnen hebben dat onafhankelijk van elkaar allang uitgerekend.

Gerard Ringenaldus (25 november 2008, 11:39)

Dank voor de technische info. Het bewijst maar eens weer dat menigeen denkt het "ei van Columbus" te hebben uitgevonden. Maar, net als bij andere vormen van hernieuwbare energie zal ook bij de algenkweek t.b.v. biobrandstoffen een "schifting" plaatsvinden.

Wereldwijd zijn al meer dan 10 bedrijven, die claimen de beste methode te hebben gevonden. " Maar t.z.t. zullen alleen de "goeden boven komen drijven".

Daarnaast hebben Nederlandse bedrijven n.m.m.de pech dat hun overheid, in tegenstelling tot sommige andere landen, nou niet bepaald een echte "steun in de rug" is.

En als je mensen als Richard Branson en Bill Gates financieel achter je hebt staan, dan zal ook vast wat makkelijker gaan, zeker in de aanloop.

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje