Nieuws/ Nederlands innovatiebeleid moet verbeterd /reageer

door: Audrie van Veen
over: economie, regelgeving, concurrentie, strategie
op: 23 mei 2007

Volgens Europese experts heeft Nederland een goede uitgangspositie om op wereldniveau een sterke rol te blijven spelen, mits er verbeteringen in het innovatie- en wetenschapsbeleid zullen worden doorgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Europese Commissie. Minister van der Hoeven van Economische Zaken nam gisteren het eindrapport in ontvangst. Het gaat om een “peer review” van het Nederlandse beleid door andere landen van de Europese Unie. Experts uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen hebben begin december 2006 Nederland bezocht en zich een beeld gevormd van het Nederlandse wetenschaps- en innovatiebeleid door interviews met bedrijven, kennisinstellingen, vertegenwoordigende organisaties (VNO-NCW, KNAW), ministeries en agentschappen daarvan (o.a. SenterNovem en NWO).

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie goed presteert en dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft. Positieve punten zijn volgens de onderzoekers het Innovatieplatform, de kwaliteit van de wetenschap, de innovatievouchers, de fiscale ondersteuning van innovatie (WBSO) en de aanwezigheid en rol van grote multinationals. De de sleutelgebiedenaanpak, waarmee Nederland gericht investeert in nieuwe technologiegebieden, wordt ook toegejuicht.

Nederland kan volgens de experts zijn positie in de toekomst handhaven als gevolg wordt gegeven aan de volgende aanbevelingen:
• meer aandacht voor de dienstensector in het wetenschaps- en innovatiebeleid;
• een nieuw innovatieplatform zal een belangrijke rol moeten spelen in het activeren van wetenschap en innovatie. Een actievere rol van de minister van Financiën in het Innovatieplatform kan helpen bij het implementeren van de plannen;
• het stimuleren van private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met name in het MKB;
• meer concentratie van schaarse onderzoeksmiddelen;
• het benutten van wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe producten en het met kennis oplossen van maatschappelijke knelpunten moet beter;
• meer vrijheid en ruimte voor uitvoerende instanties (bijvoorbeeld SenterNovem) om zelfstandig innovatie-initiatieven te ontplooien in samenwerking met marktpartijen;
• meer investeren in genoeg en goed opgeleide mensen voor wetenschap en techniek. Volgens de experts wordt dat probleem in Nederland onderschat;
• Nederland moet zijn kennis meer in de internationale etalage zetten (“branding the Netherlands”).

Volgens minister Van der Hoeven “onderschrijven de bevindingen van het rapport op hoofdlijnen het Coalitieakkoord en is het een steun in de rug van EZ en OCW in de voorbereiding van het beleidsprogramma”.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een persbericht van het Ministerie van Economische Zaken, waarin verwezen wordt naar het volledige rapport .

Reageren via Facebook

Reacties