Nieuws/ Nederlandse hightech-industrie goed voor 24 miljard /reageer

door: Ewald Smits
over: productiviteit, bedrijfskunde, bedrijfsgroei
op: 24 september 2007

De omzet van de Nederlandse hightech-industrie is sinds 2004 gestegen van 20 naar 24 miljard euro. Deze verrassend sterke groei met meer dan 6% per jaar is bijna drie keer zo hoog als de groei van de totale Nederlandse economie in die periode. Dat heeft het High Tech Systems Platform bekend gemaakt. Bij deze organisatie is een groot deel van de hightech-systeemindustrie aangesloten. Het platform lanceerde in 2005 een zeer ambitieuze groeidoelstelling om de omzet van de bedrijfstak met 6 miljard euro te verhogen naar 26 miljard euro in 2010.

Enorme trekker

De onverwachte sterke groei bevestigt volgens het High Tech Systems Platform de enorme potentie van dit deel van de industrie. Binnen de Nederlandse export fungeert het in toenemende mate als belangrijke trekker. De groei logenstraft de veelgehoorde mening dat de Nederlandse industrie niet zou kunnen concurreren met lage lonen landen als China en India. Het tegendeel is het geval. De nog steeds stijgende export van de hightech-systeemindustrie wordt vooral in Azië gerealiseerd. Zo heeft deze industrie het grootste aandeel in de Nederlandse export naar China.

Groei houdt aan

Het High Tech Systems Platform stelt mede op basis van een scenarioanalyse van adviesbureau Berenschot dat de groei van de sector nog zeker tien jaar aan kan houden.Wel zijn er twee mogelijke bedreigingen die de opgaande lijn kunnen verstoren. Allereerst zou een stijging van de koers van de euro een negatief effect kunnen hebben. Daarnaast is het van essentieel belang dat de komende jaren voldoende goed gekwalificeerd personeel kan worden geworven. De leden van het platform zagen hun personeelsbestand de afgelopen drie jaar met 10% groeien en hebben moeite om aan goed gekwalificeerde mensen op het gebied van ict, machinebouw, marketing, elektronica, controlling en communicatie te komen. Het is daarom van essentieel belang dat Nederland fors blijft investeren in optimaal onderwijs.

Researchgelden

Het High Tech Systems Platform werd in september 2005 opgericht met als doel het versterken van het imago en de positie van deze voor de Nederlandse economie en export onmisbare industrie.Vrijwel alle leden nemen binnen hun vakgebied internationaal een toppositie in. Het Platform bepleit onder meer het gerichter benutten van researchgelden in Nederland. Ook wordt met het oog op de arbeidsmarkt gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van deze essentiële doch vaak onderbelichte sector.

Reageren via Facebook

Reacties