Nederlandse hoogleraar: 'Bijen dupe van Duits gif' /4 reacties

Nederlandse hoogleraar:

Een in Duitsland geproduceerd bestrijdingsmiddel is de oorzaak van de massale sterfte van bijen, hommels en andere insecten. Het middel is voor de insecten zevenduizend keer schadelijker dan het landbouwgif DDT. Dat betoogt hoogleraar Jeroen van der Sluis, verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

In het radioprogramma Vroege Vogels gaf hij een uitgebreide uiteenzetting van zijn theorie. Volgens Van der Sluis is het superinsecticide imidacloprid de voornaamste oorzaak van de wereldwijde bijensterfte. Dit vergif behoort tot de neo nicotinen en wordt geproduceerd door het Duitse bedrijf Bayer CropScience.

Schadelijker dan DDT

Volgens Van der Sluis worden met regelmaat normoverschrijdingen geconstateerd. Bovendien worden er zeer hoge concentraties van het gif aangetroffen in het oppervlaktewater. Voor bijen en andere nuttige insecten is het middel zevenduizend keer schadelijker dan DDT. Sommige wetenschappers beweren dat dit gif op langere termijn ook schadelijk is voor mensen. Zij brengen het in verband met Parkinson en Altzheimer.

De insecticide zit ook in het stuifmeel en nectar. De bijen en andere nuttige insecten gaan er niet meteen dood aan, maar worden verzwakt doordat hun motoriek wordt verstoord door het zenuwgif. Door de motorieke storing houden de insecten zich niet meer schoon en zijn vatbaaarder voor schimmels en ziekten. De werking is te vergelijken met een mierenlokdoos; de insecten nemen het gif mee naar hun kolonie/nest waardoor de gehele populatie verzwakt.

Van der Sluis meldt dat diverse gewassen, groente en fruit op “systemetische wijze”, dus van binnenuit, worden behandeld met dit insecticide. Het gif wordt zo opgenomen in de plant, groente en het fruit. Bij appels is het bijvoorbeeld terug te vinden in het klokkenhuis. Groente en fruit wassen en schillen helpt dan niet meer om het gif te verwijderen. Volgens Van der Sluis staat deze werking van het gif in de handleiding bij het product van Bayer Crops omschreven.

Bekend in 2003

Uit bijgaand artikel blijkt dat deze groep van insecticides wel degelijk schadelijk is voor bijen en andere insecten. Het is gebaseerd op een gelekt document van de EPA, het Amerikaanse Agenschap dat o.a. belast is met de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Volgens een bijenhouder in de Verenigde Staten die het betreffende document ontving, blijkt eruit dat de EPA geen onafhankelijk onderzoek naar de insecticides heeft gedaan. Hij vreest voor de toekomst van bijenhouderij in zijn land. Zijn laatste honingopbrengst was de laagste in 35 jaar.

Wetenschapper Van der Sluis verwees in zijn interview naar de TV-uitzending van Zembla, waarbij aan de orde werd gesteld dat Nederland bij de wereldtop behoort voor wat betreft de hoeveelheid landbouwgif per hectare landbouwgrond. Vooral de veredeling van bloembollen blijkt een grote boosdoener te zijn. In het bijzonder de veredeling van lelies, waarvoor voor de export veel pesticides moeten worden gebruikt.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.