Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland verkoopt CO2-rechten /2 reacties

Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland verkoopt CO2-rechten

Een doorbraak, zo mag je de verkoop van CO2-rechten door het Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland wel noemen. Voor het eerst in Nederland werden er CO2-rechten ontleend aan biogasinstallaties op de vrijwillige markt verzilverd. John Horrevorts van het Varkensproefbedrijf in Sterksel is woordvoerder van het Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland. Hij geeft tekst en uitleg.

1. Wie nemen er deel in het Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland?
,,Het is een samenwerking van vijf organisaties. Dat zijn Aben en Cleanergy in Wanroij, Smits in Wilbertsoord, Houbensteyn in Ysselsteyn en het Varkensproefbedrijf in Sterksel, waar ik werkzaam ben op de afdeling research & development. Deze organisaties hebben gemeen dat ze een biogasinstallatie exploiteren. In totaal zijn er tientallen varkenshouders bij het gezamenlijke initiatief betrokken.”

2. Wat doen de participanten van het netwerk?
,,Met onze biogasinstallaties wordt methaan uit de mest gehaald. Methaan wordt verbrand via een WKK-motor en dat levert stroom op. Samen produceren we zo’n 10 megawatt duurzame energie per uur. Het grote voordeel van deze methode is dat methaan, een erg schadelijk broeikasgas, uit de mest wordt gehaald en daardoor niet meer kan vrijkomen bij het uitrijden ervan. Dat heeft een zeer gunstig effect op het milieu. Methaan is namelijk 21 keer schadelijker dan CO2.”

3. Maar hoe kom je dan in het bezit van CO2-rechten?
,,Het gebruik van biogasinstallaties beperkt de uitstoot van methaan, dat om te rekenen is naar CO2, aanzienlijk. Daar kunnen rechten aan worden gekoppeld. Organisaties die daarvan willen profiteren, moeten zich laten certificeren. De TÜV, een internationaal keuringsstation regelt dat. Er gaat overigens een lange tijd overheen, voordat alles in orde is. De TÜV berekent ook precies hoeveel rechten je kunt ontlenen aan de besparing die wordt gerealiseerd door de biogasinstallaties. Over 2006 en 2007, in totaal ongeveer 1,5 jaar, hebben we zo 70.000 ton aan CO2-rechten opgebouwd en die hebben we nu verzilverd.”