Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland verkoopt CO2-rechten /2 reacties

4. Hoe werkt de CO2-markt precies?
Grote energieverslindende bedrijven van landen die het Kyoto-verdrag hebben ondertekend dienen jaarlijks hun CO2-uitstoot met een bepaald percentage te verminderen. Halen ze dat niet, dan moeten ze CO2-rechten aankopen om zo aan hun verplichtingen ten aanzien van het milieu te voldoen. Deze rechten zijn verkrijgbaar op de verplichte CO2-markt. Wij opereren op de vrijwillige markt. Dat is zo door de overheid bepaald.”

5. Wat is het verschil?
,,Op de vrijwillige markt kopen bedrijven CO2-rechten op vrijwillige basis, niet omdat het moet. Je moet dan denken aan instanties of organisaties met een groen karakter. Je ziet dat bijvoorbeeld bij luchtvaartondernemingen. Passagiers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd als compensatie voor de milieuvervuiling die hun vlucht heeft veroorzaakt. De prijs voor de CO2-rechten ligt op de vrijwillige markt veel lager dan bij de verplichte markt. Op de vrijwillige markt schommelt de prijs rond vijf euro per recht.”

6. Is het dan niet interessant om de rechten op de verplichte markt te verkopen?
,,Zeker, maar dat kan niet. Biogasinstallaties vallen volgens de internationale regels onder de vrijwillige markt. Wij vinden het echter onterecht dat de rechten niet op de verplichte markt verkocht kunnen worden en ondersteunen de lobby die gaande is om dat te veranderen.”

7. Hoe moeten de rechten worden verzilverd?
,,Dat doen we niet zelf. We hebben het uitbesteed aan Greenstream Network, een Duits bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Zij begeven zich op de markt, waar vraag en aanbod de prijs bepalen. Toen we hoorden dat het gelukt was, is er wel een flesje ontkurkt. Het is toch een mijlpaal. Daar zijn in het voortraject veel inspanningen voor geleverd en het zal ook in de toekomst opbrengsten opleveren.”