Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland verkoopt CO2-rechten /2 reacties

8. Wat betekent het kunnen verzilveren van de rechten voor het netwerk?
,,In meerdere opzichten is het een belangrijke stap voorwaarts. Het totale rendement van de biogasinstallaties wordt in ieder geval hoger. Dat komt goed uit, want de stroomprijs ligt een stuk lager dan een paar jaar geleden. Aan de certificering en het laten berekenen en het verkopen van de CO2-rechten ben je ook flink wat kosten kwijt. Dat mag je niet vergeten. Maar het draagt vooral bij aan een positief imago van de varkenshouderij. We hebben de bevestiging dat we goed bezig zijn en een bijdrage leveren aan de klimaatverbetering. De hele sector profiteert daarvan. Dat is pure winst.”

9. Hoe gaat het verder?
,,De rechten van 2006 en 2007 zijn nu verkocht. 2006 was trouwens geen vol boekjaar, omdat we in de loop van dat jaar zijn begonnen. Het traject voor 2008 is inmiddels ingezet. De cijfers worden doorberekend door de officiële instanties en we wachten op validatie. Als het zover is, kunnen ook die rechten worden verzilverd.”
10. Verwacht u dat meerdere organisaties met biogasinstallaties zich nu op de CO2-markt begeven?
,,Ons initiatief zou in Nederland een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Wij waren immers de eerste. Je moet als samenwerkingsverband wel enige omvang en volume hebben om de kosten terug te halen. En je moet een lange adem hebben, want er gaat veel tijd overheen voordat de rechten worden afgegeven. Maar het is beslist de moeite waard om het te onderzoeken.”

Reageren via Facebook

Over Richard Stegers

Richard Stegers is freelance journalist. Hij is sterk geinteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en innovatie en heeft als specialisaties: bouw, horeca en landbouw. Richard schrijft onder andere voor Reed Business, Agrio Uitgeverij, Control Media, Treffer Media. Het gaat o.a. om de bladen Stedenbouw, Gevelbouw, Applaus, Mijn Magazine, Carriere+, PigBusiness, Vee & Gewas.