Nieuws/ Nieuw boek over internetrecht /reageer

door: Robert Klep
over: regelgeving, consumenten, juridisch, e-commerce
op: 24 september 2008

Arnoud Engelfriet, partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht en auteur van SYNC, heeft een boek geschreven over de belangrijkste wetgeving op internet.

Het boek, De wet op internet, probeert in heldere taal te beschrijven hoe het zit met online auteursrecht, de privacy en aansprakelijkheid van bloggers en forumsites, computercriminaliteit en eigendom in virtuele werelden zoals Second Life.

Waarom dit boek?

Het bestaansrecht van het boek ligt volgens Engelfriet in het feit dat internetrecht de naam heeft achter de feiten aan te lopen. De Auteurswet stamt uit 1912, de privacywetgeving gaat uit van kaartenbakken en nog niet zo heel lang geleden was hacken alleen te bestrijden als het werd aangemerkt als diefstal van elektriciteit.

Het beeld van achter de feiten aanlopen is maar ten dele terecht. Veel wetten gelden op internet net zo goed als in de ‘echte wereld’. Smaad is smaad, of het nu op een weblog of in de krant gebeurt. Veel wetten gaan er echter wel van uit dat het bedrijven zijn die informatie en diensten aanbieden. Individuen worden als zwakke consumenten gezien die de bescherming van strenge wettelijke regels verdienen tegen praktijken zoals privacyschendingen of oplichting bij webwinkels. En door de opkomst van blogs, forums, Wikipedia en andere media waar individuen juist zelf actief kunnen zijn op internet, krijgt ook de individuele actieve internetter nu te maken met deze strenge regels.

Dit boek legt in heldere taal uit hoe je als internetter om moet gaan met deze regels. Aan de hand van vele voorbeelden en rechtszaken bespreekt Engelfriet wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld de privacywetgeving, de Wet Koop op Afstand of de strafbepalingen over computercriminaliteit voor een weblogger of forumsite. Ook voor wie muziek of films op internet wil plaatsen, biedt dit boek een goede houvast. Wat zijn de regels van Buma/Stemra, en hoe moet je omgaan met Creative Commons-licenties?

Rode draad

Een rode draad door het boek is het belang van het contract. Van huisreglement voor forumsites tot softwarelicenties of algemene voorwaarden van webwinkels, internetters sluiten tientallen contracten per dag. Dat is een unieke situatie, die vaak tot juridische problemen leidt. Dergelijke ‘kleine lettertjes’ worden zelden tot nooit gelezen, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. Wat te denken van bijvoorbeeld een clausule die het beheer van een forumsite het recht geeft alle e-mails van gebruikers in te zien?

Engelfriet vertaalt de vele rechtszaken op dit gebied naar praktisch advies om op een veilige manier actief op internet te kunnen zijn. Elk hoofdstuk is voorzien van kaders met veel voorkomende vragen, en sluit af met een samenvatting in de vorm van een serie tips of een checklist.

Interesse?

Geheel in stijl biedt Engelfriet zijn boek in twee vormen aan: als papieren versie en als downloadbaar PDF-bestand. Geïnteresseerden kunnen hier het boek bestellen.

Reageren via Facebook

Reacties