Nieuwe biodiesel door schoon, revolutionair fabricageproces /5 reacties

Nieuwe biodiesel door schoon, revolutionair fabricageproces

Het lijkt er op dat Brian Krohn, wetenschapper van het Augsburg College in Minneapolis, geschiedenis gaat schrijven. Deze beginnende wetenschapper, die als onderzoekproject voor de zomer onderzoek deed naar nieuwe methodes om biodiesel te produceren, ontdekte een nieuwe methode.

Mcgyan-proces

In samenwerking met enige hoogleraren van zijn college en wetenschappers van het bedrijf SarTec kwam men op het idee zijn vinding te combineren met een nog niet eerder beschreven chemische reactie. Het resultaat was verbluffend.

Het Mcgyanproces lijkt een nieuwe - revolutionaire - vinding om supersnel en tegen aanzienlijk lagere kosten dan gebruikelijk biodiesel te produceren. Volgens wetenschappers is de vinding een feit en kan het de VS binnenkort onafhankelijk maken van de aardolie.

Zes seconden

Het proces produceert biodiesel onder optimale omstandigheden in zes seconden.

Het procedé werkt als volgt: alcohol en een afgewerkte olie worden, met gebruik van een katalysator, in een hoge drukreactor samengevoegd. Het proces produceert biodiesel onder optimale omstandigheden in zes seconden.

Bij de methode wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën en van slechts weinig water. Het eindproduct is meteen 100 procent schoon en hoeft dus ook niet gezuiverd te worden.

Naast het grote scala aan olieën - waaronder walnoot-, palm-, sesam- en kokosnootolie - en dierlijke vetten die hiervoor gebruikt kunnen worden, verwacht men eveneens veel van algen als grondstof. Algen kunnen in grote aantallen geproduceerd worden uit afvalwater.

De firma Ever Cat Fuels Corporation te Isanti, Minnesota, produceert momenteel een hoeveelheid van 50.000 liter biodiesel op jaarbasis volgens het Mcgyan-procedé. De geproduceerde diesel wordt nu alleen nog gebruikt als stroombron voor de verwarming voor het gebouw en het vrachtwagenbedrijf.