Nieuwe satellieten: vooral militair gebruik /reageer

Militaire toepassingen

Locaties Ikonos and QuickBirdDigitalGlobe en GeoEye zijn de twee grootste bedrijven die aardobservatiesatellieten beheren en beelden leveren voor militair en commercieel gebruik. Beide bedrijven hebben hun oorsprong in militaire toepassingen.

GeoEye is eigendom van Lockheed Martin en Raytheon, met tachtigduizend medewerkers wereldwijd het grootste bedrijf voor militaire apparatuur in de wereld. DigitalGlobe is eigendom van Boeing. Vorig jaar kregen beide bedrijven van de Amerikaanse overheid een contract van vijfhonderd miljoen dollar voor de verdere ontwikkeling van observatietechnologie.

Militaire toepassingen vormen de grootste markt voor hogeresolutiebeelden van de aarde. GeoEye en DigitalGlobe kregen naast de orders van een half miljard ook contracten met het Pentagon om hen continu van informatie en beelden te voorzien. “De commerciële toepassing van aardobservatie zou niet kunnen overleven zonder defensiecontracten”, zegt Op ‘t Eyndt. “Daarvoor zijn de investeringen te groot.”

Nederlandse satellietbeelden in Google Earth

De uitstoot en verspreiding van vervuilende stoffen en broeikasgassen in de atmosfeer is nu door iedereen te volgen met Google Earth. Het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON en het KNMI stellen de satellietbeelden van de ruimte-instrumenten SCIAMACHY en het Ozone Monitoring Instrument OMI beschikbaar via internet. Met Google Earth zijn deze beelden te projecteren op de aardbol en kunnen de beelden als filmpjes worden getoond.
Meer hierover

Wolken

Het maken van een opname van de aarde vanuit een baan om de aarde is niet zo eenvoudig als speelfilms ons willen doen geloven. Ikonos komt om de drie dagen over Nederland, en Quickbird komt maar eens in de vijf dagen voorbij. Het is dan maar de vraag of het weer goed genoeg is om een bruikbare opname te maken. Wolken zijn een grote stoorzender.

Dan is er nog de kwestie van het naar de aarde zenden van de beelden. De Kodakcamera’s aan boord van de meeste satellieten scannen de aarde in een continue lijn van 1 pixel bij 13.000 pixels of 27.000 pixels, afhankelijk van de satelliet. Lijn voor lijn wordt zo een beeld samengesteld. Voor een beeld van duizend bij duizend pixels moeten dus duizend opnames worden gemaakt en allemaal onder elkaar gezet. Dat levert heel wat data, en al die informatie moet naar de aarde worden gezonden.

Tape vol

Voor de Quickbird zijn er drie ontvangststations, twee in de Verenigde Staten en één in Noorwegen. De Ikonos heeft er elf, waarvan de belangrijkste in München staat. In Afrika staat geen ontvangststation. Dat betekent dat Ikonos opnames van bijvoorbeeld Congo tijdelijk moet opslaan en in één keer naar de aarde moet zenden als hij langs een grondstation komt. Op ‘t Eyndt: “Als de tape in de satelliet vol is, kunnen geen nieuwe beelden worden opgenomen totdat de data afgeladen zijn naar een grondstation.”

De meeste landen bestellen om de drie jaar een compleet nieuwe observatie. Voorheen werd dat vooral gedaan met luchtfoto’s gemaakt door camera’s in vliegtuigen. Met satellieten als de Ikonos, en straks de Worldview 1, zullen dat vaker satellietbeelden zijn.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Marco van Kerkhoven

Marco van Kerkhoven is bioloog, journalist en onderzoeker bij het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar nieuwe media businessmodellen.