Nieuws heeft houdbaarheid van één uur /1 reactie

Nieuws heeft houdbaarheid van één uur

Online nieuwsberichten zijn hun aantrekkingskracht vaak al na een uur kwijt. Dit blijkt uit onderzoek [pdf] van statistisch natuurkundigen Fang Wu en Bernardo Huberman van HP Labs in Palo Alto. NewScientist schrijft over dit onderzoek.

Als een lopend vuurtje

De verspreiding van nieuws gaat meestal als volgt. Een kleine groep verneemt het nieuws het eerst en deelt het vervolgens met anderen. Zij delen het nieuws op hun beurt weer met anderen. Er zit dus een positief exponentieel effect in de verspreiding van nieuws. Hoe meer mensen weten van het verhaal, hoe meer mensen het te horen krijgen. Op den duur wordt nieuws oud en verliezen mensen hun interesse.

Dit hele model wordt gecompliceerd door het feit dat er heel veel verschillend nieuws is, mensen hebben dus een keuze. Nieuwsitems strijden met elkaar om aandacht. Deze modellen zijn alleen in laboratorium onderzoek getest, nog niet op grote schaal. Er is dus nog weinig bekend over hoe deze effecten werken en hoe snel dit gaat. Onderzoek hiernaar is relevant om de werking van sociale netwerken en viral marketing te achterhalen.

Digg.com als laboratorium

Om deze effecten in ‘het veld’ te onderzoeken hebben Fang Wu en Bernardo Huberman Digg.com geanalyseerd. Digg.com is een social newssite. Gebruikers plaatsen nieuwsberichten. Op deze berichten kan zowel positief als negatief worden gestemd. De berichten met de meeste positieve stemmen krijgen de meest prominente positie. Met statistische analyse hebben de onderzoekers vastgesteld dat slechts een klein deel van de artikelen veel aandacht krijgt. De meeste artikelen verliezen al na 69 minuten hun aantrekkingskracht.

In eerste instantie zijn alle 29.864 artikelen die in 2006 de homepage van Digg hebben gehaald onderzocht. De stemmen op deze artikelen volgen een log-normale verdeling. Dit betekent dat weinig artikelen veel stemmen ontvangen en veel artikelen weinig stemmen. Deze verdeling is te verwachten omdat artikelen die veel stemmen krijgen een prominente positie op de site krijgen en daardoor nog meer stemmen ontvangen. Maar de verdeling is niet alleen op basis daarvan te verklaren, alle onderzochte artikelen hebben namelijk de homepage van Digg gehaald en dus prominent gepresenteerd.