Nieuws/ Nieuwsgierige mensen zijn gelukkiger /1 reactie

door: Merien ten Houten
over: psychologie, productiviteit
op: 30 oktober 2007

Volgens een studie [PDF] van Dr Todd Kashdan van de George Mason University ervaren nieuwsgierige mensen meer geluk en meer zingeving dan andere mensen.

Nieuwsgierige mensen zijn ook succesvoller in het leven. Nieuwsgierige mensen zijn beter in staat zichzelf te motiveren. Ze zijn goed in het vergaren van kennis en daarmee in het oplossen van problemen. Het vergaren van kennis geeft ook voldoening, wat daarmee weer bijdraagt aan hun geluk.

Het onderzoek is gedaan onder 97 studenten die elk 21 dagelijkse verslagen hebben ingediend. Op dagen dat studenten die al van nature nieuwsgierig waren nieuwsgierig gedrag vertoonden, rapporteerden ze ook meer persoonlijke groei. Nieuwsgierige studenten rapporteerden ook meer aards plezier zoals drank en seks, maar het positieve effect hiervan was van kortere duur dan bij andere studenten. Het positieve gevoel duurde meestal niet langer dan de dag waarop het plezier plaats had.

Reageren via Facebook