NL-Fund financiert 80 miljoen euro aan contracten /reageer

NL-Fund financiert 80 miljoen euro aan contracten

NL-Fund heeft inmiddels voor 80 miljoen euro aan kasstromen bevoorschot en verwacht dit jaar de 100 miljoen te overschrijden. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat veel MKB-bedrijven behoefte hebben aan alternatieve financieringsvormen, met name om uitbreiding te bekostigen.

Het afgelopen jaar is met ICT-Fund, een fonds dat zich richt op ICT-bedrijven, voor 10 miljoen euro aan contractfinanciering geleverd. Hiermee zijn zestien ICT-partijen geholpen die inmiddels zo’n 2.000 (service)contracten hebben ingebracht. Met dit tweede fonds speelt de fondsbeheerder in op de servitization-trend in de ICT-markt.

De aangesloten leveranciers in de ICT-markt brengen hun managed services-contracten in tegen een deel van de contante waarde. Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) levert het financierend kapitaal. De voorfinanciering gebeurt op basis van gecontracteerde debiteurenstromen. “Werkkapitaal blijft beschikbaar en de groei van ICT-bedrijven wordt zo niet beperkt door financieringsproblemen”, zegt Frederik Wegener Sleeswijk, directeur van NL-Fund. “Elk nieuw contract wat ze sluiten kunnen ze inbrengen tegen de contante waarde, waardoor ze een echte groeimotor te pakken hebben.”

Van bezit naar gebruik

Steeds meer ICT-leveranciers bieden de eindgebruiker flexibiliteit en continuïteit. Het financieren van contracten speelt in op de servitization-trend, ofwel Product-as-a-Service. Wegener Sleeswijk: “De trend ´van bezit naar gebruik’ legt een groot beslag op de financieringscapaciteit van de leverancier, die immers alle opstartkosten en investeringen, o.a. de inkoop van hardware zelf moet dragen, terwijl de klant per maandelijkse factuur betaalt voor de dienst, en dus de kosten over langere tijd uitsmeert.”

Nog maar het begin

NL-Fund beheert momenteel twee fondsen. Het eerste (besloten) fonds, opgericht in 2014, is verbonden aan PCI Nederland, dat uitgroeide tot de grootste onafhankelijke document management (printers, ICT, audiovisueel) leverancier van Nederland. Het tweede fonds, ICT-Fund, is een open fonds en werkt sinds vorig jaar voor onder meer Felloo, Provide en Teleplaza, die een breed palet aan ICT diensten aanbieden, zoals netwerk infrastructuur, werkplekken, beveiliging, document management, data storage, etc.. Wegener Sleeswijk voorziet dat contractfinanciering komend jaar weer fors zal toenemen, als gevolg van de stijgende vraag naar kapitaal in de ICT-markt: “ICT-Fund levert nu ook het bewijs dat dit model goed werkt voor meerdere ICT-Vendoren”, zegt Wegener Sleeswijk. “We verwachten dit jaar de 100 miljoen euro aan te tikken aan totale contractwaarde, niet alleen omdat de managed services-markt verder groeit, maar ook omdat steeds meer fabrikanten, importeurs en resellers deze financiering ontdekken.”

Gecontracteerde kasstroom

ICT-Fund is in 2017 opgericht door NL-Fund met het oog op het kopen van ICT-contracten. De basis voor deze oplossing is een zogenaamde ‘gecontracteerde kasstroom’ met een partij die een gezond risico vormt en die zich contractueel verbonden heeft tot betaling voor de dienst die hij afneemt. ICT-Fund heeft ook eigen back-up oplossingen ingericht, waardoor de dienstverlening aan de eindklant te allen tijde wordt uitgevoerd, ook in het geval dat de oorspronkelijke vendor failliet zou gaan. Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) fundt deze nieuwe vorm van financiering, ‘contractfinanciering’. NL-Fund is tevens fondsbeheerder van C-Fund, een op dezelfde leest geschoeid financieringsfonds van PCI Nederland, een leverancier van audiovisuele, IT en printoplossingen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.