Oldenziel: ´Obama neemt ideeën Franklin Roosevelt over´ /reageer

Oldenziel: ´Obama neemt ideeën Franklin Roosevelt over´

Vandaag, 20 januari 2009, vindt de inauguratie plaats van Barack Obama als nieuwe president van Amerika. ´Tijd voor verandering,´ zoals iedere nieuwe president belooft. Deze Amerikaanse president wil bijvoorbeeld de economie stimuleren door onder andere fors te investeren in infrastructuur en internet.

Velen, onder wie Amerika-deskundige Ruth Oldenziel , zien hierin een parallel met de New Deal: een stimuleringspakket waarmee president Franklin Roosevelt de economische depressie bestreed in de jaren dertig van de vorige eeuw. Is de huidige situatie te vergelijken met toen en welke gevolgen zijn te verwachten van dergelijke maatregelen?

“Niemand weet of de maatregelen zullen werken, dus het is onzinnig om hierover een voorspelling te doen”, zegt Ruth Oldenziel over de maatregelen die Barack Obama aankondigde om de Amerikaanse economie een impuls te geven. Oldenziel is hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences en treedt regelmatig in de publiciteit als Amerika-specialist.

Achterstallig onderhoud

“Met zijn verwachting dat de economie verbetert door investeringen in openbare werken, grijpt Obama terug op het voorbeeld van Roosevelt. Enerzijds is er veel onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen nodig. In Amerika zijn heel veel bruggen aangelegd in de jaren twintig en dertig uit de vorige eeuw. De wegen stammen veelal uit de jaren vijftig en zestig. Er is dus sprake van achterstallig onderhoud. Anderzijds wil Obama nieuwe investeringen doen in de aanleg van het internet.”

“Obama richt zich niet alleen op de markt door geldinjecties te geven aan de banken, maar ook op de werkgelegenheid. De regering-Bush heeft dit voortdurend geweigerd. Als de markt werkt, was het idee, dan komt de rest ook wel. Deze zogenaamde trickle-down-theorie blijkt echter niet te werken. Ook de voorganger van Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, geloofde in de zelfregulerende werking van de markt. In beide gevallen komen de overheidsmaatregelen dus voort uit een kritiek op het neo-liberalisme.”