Oliewinning uit Canadees teerzand: booming business en milieuramp /2 reacties

Wildstand

EV WorldNaast de oorspronkelijke bewoners die het grootste slachtoffer van deze milieuramp zijn, loopt ook de wildstand in dat gebied drastisch terug.
Men heeft nagelaten - zoals in Duitsland gebeurde bij de winning van bruinkool - de gaten in het landschap weer snel op te vullen. Zie de ‘voors’ en ‘tegens’ in de documentaire ‘Walking on oil’ (midden op de pagina) en de documentaire ‘Toxic Alberta’.

USA

De VS investeert 10 miljard dollar voor de bouw van een olieraffinaderij in South Dakota. Voor het verwerken van het oliehoudende zand tot benzine en diesel wordt in South Dakota een olieraffinaderij gebouwd die in 2009 operationeel moet zijn.

In de eerste fase is een productie gepland van 400.000 vaten olie per dag. In 2014 moet de raffinaderij volledig operationeel zijn.
Deze raffinaderij ontvangt de ruwe olie via een lange pijplijn, door meerdere staten rechtstreeks uit Alberta, Canada. De aanleg van deze pijpleiding is reeds geaccordeerd.

De bedoeling is een netwerk van pijpleidingen aan te leggen in de VS, onder meer naar het uiterste zuiden van Louisiana.
De feiten tonen aan dat de VS er voor kiest voorlopig haar kaarten op de winning van olie te zetten om zodoende versneld onafhankelijk te worden van de olie uit het Midden-Oosten.
Uit de reeds gedane metingen blijkt dat zowel Canada als Noord-Amerika het Kyoto-verdrag en elk ander opvolgend internationaal verdrag voor minimaal tien jaar vaarwel zeggen.

Meer info op de UNEP-site en op Oil Sands Truth.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.