Ondernemen zit Hollandse vrouwen in het bloed /reageer

Ondernemen zit Hollandse vrouwen in het bloed

Het rijke Hollandse handelsverleden is niet alleen een mannenzaak. Volgens NWO-onderzoeker Danielle van den Heuvel speelden juist de Hollandse vrouwen een grote rol in de handel. Door de toegenomen commercialisering na de Gouden eeuw konden de vrouwen een plek in de handelswereld veroveren. Van den Heuvel ontving voor haar onderzoek de prijs voor de beste dissertatie tijdens het World Economic History Congress 2009.

Gouden Eeuw

De heroïsche Hollandse handelsvrouwen waren al bekend uit oude reisverslagen, maar tot nu toe bleef onbekend in hoeverre de Hollandse vrouwen nou écht actief waren in de handel. Van den Heuvel analyseerde cijfers van twee eeuwen Hollandse handel en ontdekte dat de vrouwen vlak na de Gouden Eeuw pas echt actief werden in de handel. Zij profiteerden dus niet van de economische voorspoed van die periode, maar wisten zich juist in de periode erna te vestigen.

Eind zeventiende eeuw trof men in Nederland een relatief volwassen commerciële sector aan. Volgens Van den Heuvel bood juist deze situatie de vrouwen een uitgelezen kans. Er was bijvoorbeeld een grote diversiteit aan producten en een grotere vraag naar goedkope consumptiegoederen. Hierdoor konden vrouwen met een vrij klein startkapitaal toch een handeltje beginnen. Tegelijkertijd ontstond er ook een handelsstructuur die het handelen makkelijker maakte. Zo zag men op voedselmarkten steeds vaker veilingen, wat betekende dat ook de vrouwen niet direct producten via hun man kregen, konden handelen.

Veel gilden beperkten nog steeds de deelname van vrouwen aan de handel, of vroegen entreegelden die voor veel vrouwen veel te hoog waren.

Van den Heuvel toont aan dat de vrouwen weliswaar duidelijk aanwezig waren in de handelswereld – in de markt- en straathandel was de overgrote meerderheid van de handelaren vrouw – maar dat ze niet op alle gebieden een even grote rol speelden. Veel gilden beperkten nog steeds de deelname van vrouwen aan de handel, of vroegen entreegelden die voor veel vrouwen veel te hoog waren. Toch bloeide in de achttiende eeuw vooral in Amsterdam het vrouwelijk ondernemerschap.

Ambitieus

De jury die Danielle van den Heuvel de prijs voor beste proefschrift in de economische geschiedenis tot 1800 toewees, was lovend over haar onderzoek. Zowel de reikwijdte van haar onderzoek als haar bevindingen werden als ‘ambitieus’ betiteld. Van den Heuvel voerde haar promotieonderzoek uit met subsidie van NWO en ontving in 2007 een Rubiconsubsidie van NWO.

Het proefschrift Women and entrepreneurship. Female traders in the Northern Netherlands c.1580-1815 is als boek verschenen bij uitgeverij Aksant.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.