Ondernemende overheid doet aan valse concurrentie /3 reacties

Ondernemende overheid doet aan valse concurrentie

Bibliotheken die voor een schijntje de nieuwste dvd’s verhuren, gesubsidieerde stadswachten die bedrijfsterreinen bewaken, het is concurrentievervalsing en voortaan verboden. Met het wetsvoorstel Markt & Overheid, nu ook aangenomen door de Eerste Kamer, wordt een einde gemaakt aan oneerlijke concurrentie van de overheid met het bedrijfsleven.

Het midden- en kleinbedrijf klaagde er al jaren over. Terecht, volgens minister Maxime Verhagen van Economische Zaken. ‘Het is aan bedrijven om te ondernemen. Als overheden dat ook willen doen, moeten ze zich voortaan aan strenge regels houden en geen misbruik maken van belastinggeld.’

De gedragsregels uit de nieuwe wet hebben betrekking op drie aspecten, meldt het ministerie van EZ. In de kostprijs van private producten of diensten moeten overheden voortaan alle kosten doorberekenen. Dus niet alleen het uurloon van de stadswacht die een rondje over het bedrijventerrein maakt, maar ook de kosten van het stadswachtbureau. Zo kunnen andere beveiligingsbedrijven concurreren.

Verzamelde gegevens

Een tweede punt is het hergebruik van gegevens die voor de uitvoering van de publieke taak zijn verkregen. Zoals bijvoorbeeld de meetgegevens van het knmi. Er kwam een klacht toen deze overheidsdienst die gegevens gebruikte bij een aanbesteding voor een mistonderzoek in de luchtvaartsector. Volgens de nieuwe regels moet het knmi die gegevens bij een aanbesteding ook beschikbaar stellen aan andere partijen.

Tot slot zijn er regels om bestuurlijke en economische activiteiten beter te scheiden. Dus als de gemeente een kapvergunning verleent, mag ze niet op hetzelfde moment aanbieden om het groenbedrijf die boom te laten kappen. Dat moet op een ander moment en na openbare publicatie van de kapvergunning.

Toezicht door de NMa

Hoveniers die zich dan toch nog benadeeld voelen door de concurrentiepositie van de gemeente, kunnen terecht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Die gaat toezicht houden op de naleving van de gedragsregels.

Reageren via Facebook

Over Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar is journalist en bestuurskundige. Ze werkt voor diverse kranten en weekbladen, en is eindredacteur van sync.nl.