'Onderzoeksuniversiteiten zorgen voor economische groei' /reageer

  • door: Redactie Sync
    over: economie, communicatie
    op: 29 mei 2012
  • De meest waardevolle ontdekkingen in economische zin komen voort uit fundamenteel onderzoek, niet uit toegepast onderzoek.

  • De crux is dat beide typen onderzoek nodig zijn.

“De bijdrage van universiteiten aan de economie is juist zo effectief omdat die niet onze primaire doelstelling vormt”, zegt professor Sir Leszek Borysiewicz. De Vice-Chancellor van de University of Cambridge was sprekertijdens het tienjaarlijkse congres van de League of European Research Universities (LERU) op 9 en 10 mei.

Sir Leszek: “Economische productiviteit is een bijproduct van het onderwijs en onderzoek dat we om andere redenen uitvoeren.”

Hoewel instituten steeds vaker de nadruk leggen op hun vermogen om de economie te ondersteunen als middel om financieringsaanvragen te rechtvaardigen, zou de echte boodschap moeten luiden dat ‘bredere doelstellingen en zuiver wetenschappelijk onderzoek ze juist succesvol maken.’

Fundamenteel onderzoek is economisch waardevoller

De meest waardevolle ontdekkingen in economische zin komen voort uit fundamenteel onderzoek, niet uit toegepast onderzoek. Als een farmaceutisch bedrijf aan een universiteit opdracht geeft om de efficiëntie van een medicijn te verbeteren, kan dit voordelen hebben voor de economie en voor de samenleving. Maar een fundamentelere vraagstelling, bijvoorbeeld het opsporen van een onbekende molecuul, is geschikter voor de multidisciplinaire context van een onderzoeksuniversiteit en heeft bij succes een veel groter potentieel aan effecten. De crux is dat beide typen onderzoek nodig zijn.

Robert-Jan Smits, directeur-generaal onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, benadrukte de rol van de LERU bij de ontwikkeling van Horizon 2020. Dit is het onderzoek- en innovatieprogramma van 80 miljard van de Europese Unie dat in 2014 moet starten. Door middel van strategische rapporten over kwesties als doctorale carrières, Open Access, de innovatie-unie, enz., en actieve deelname aan de Europese politiek heeft de LERU veel invloed gehad op de vormgeving van het programma, aldus Smits.

Universiteiten zijn een verzamelplaats voor kennis van vele verschillende bronnen en disciplines. Het zijn juist de brede academische benadering die zo kenmerkend is voor universiteiten en het feit dat academici de vrijheid hebben om hun nieuwsgierigheid naar oorzaken en oplossingen ruim baan te geven, die tot interessante en onverwachte ontdekkingen leiden. Dankzij het multidisciplinaire onderzoek dat binnen universiteiten plaatsvindt, kunnen ze hun onderzoek koppelen aan brede maatschappelijke problemen.

Duurzame, sociaal-economische voordelen

Fysici of biotechnologen kunnen een ontdekking doen die direct tot financiële winst leidt, maar sociologen, economen en advocaten kunnen deze ontdekkingen vertalen naar duurzame, sociaal-economische voordelen. De geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in de voorwaarden waaronder innovaties succesvol worden.

LERU publiceert binnenkort een rapport over de rol van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, geschreven door de LERU-decanen van de geesteswetenschappenen de sociale wetenschappen. De Universiteit Leiden is één van de stichters van de LERU.

Ook interessant:

Zijlstra maakt voortbestaan Nederlands instituut in Damascus onmogelijk
TU Delft maakt de meeste kennis te gelde
De vijftig meest innovatieve studentbedrijven

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.