Online depressie hulp net zomin effectief als huisarts /reageer

Online depressie hulp net zomin effectief als huisarts

Zelfhulpbehandeling voor depressie via internet zonder professionele begeleiding is niet effectiever dan de gewone zorg door de huisarts. Beide eerstelijnsbehandelingen zijn onvoldoende in staat om depressieve klachten te verminderen, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Zowel direct na de behandelingen als een jaar later zijn de klachten nog altijd aanzienlijk. Vooral voor mensen met ernstige klachten lijken de behandelingen onvoldoende effectief. Dit concludeert Esther de Graaf in haar proefschrift waarop zij op 23 oktober promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Hoewel zelfhulp via internet veelbelovend lijkt, moet beter worden onderzocht wie er baat bij heeft en wie niet. Een nauwkeurig beleid rondom de implementatie van online zelfhulp in het huidige zorgstelsel evenals de vergoeding ervan door zorgverzekeraars is noodzakelijk.

De werkzaamheid van deze zelfhulpbehandeling voor depressie is nu voor het eerst onderzocht onder volwassenen binnen de eerstelijnszorg. Het onderzoek werd gedaan met ruim 300 deelnemers met relatief ernstige depressieve klachten die zijn geworven tijdens een grootschalige screening in Zuid-Limburg. De effecten van de online zelfhulpbehandeling, die zonder professionele begeleiding werd aangeboden, werden vergeleken met die van de gewone zorg door de huisarts en met een combinatie van online zelfhulp en huisartsenzorg. Zowel direct na de behandelingen als een jaar later werden er geen verschillen in depressie gevonden tussen de drie groepen. Hoewel de depressieve klachten in de drie groepen evenveel afnamen, waren deze verbeteringen slechts marginaal. Online zelfhulp, huisartsenzorg en een combinatie van beide zijn dus niet voldoende werkzaam voor mensen met relatief ernstige depressieve klachten.

Kleur je leven

Depressie komt veel voor in Nederland. Eén op de vijf Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven last van. Slechts een deel van de mensen met depressieve klachten ontvangt echter een adequate behandeling. Internet biedt de mogelijkheid om behandeling voor depressie op grote schaal aan te bieden. Bovendien kunnen mensen er anoniem en in hun eigen tijd en omgeving mee aan de slag. In Nederland heeft het Trimbos-instituut de online zelfhulpbehandeling ‘Kleur Je Leven’ ontwikkeld, waarbij mensen zelfstandig hun depressieve klachten aanpakken. Eerder onderzoek toonde veelbelovende resultaten wat betreft de effectiviteit van ‘Kleur je Leven’ voor ouderen.

De resultaten uit het onderzoek van de Graaf pleiten voor gedegen onderzoek naar wie baat heeft bij zelfhulp via internet en wie niet. Ook lijkt een actievere rol voor de huisarts of psycholoog bij het gebruik van een dergelijke behandeling aangewezen. Onderzoeker Esther de Graaf: “Ons onderzoek laat bovendien zien dat we voorzichtig moeten zijn met de implementatie van online zelfhulpprogramma’s, ook al heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) onlangs het belang van dit soort laagdrempelige interventies onderstreept.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Femke Kools

Femke Kools heeft de opleiding journalistiek gevolgd en werkt nu bij de communicatie-afdeling van de Universiteit Maastricht. Daar schrijft ze onder andere verhalen voor het e-Research Magazine. Hiermee laat de Universiteit Maastricht zien wat ze op onderzoeksgebied doet rond de zes themas geld, samenleving, geest, cultuur, technologie en lichaam. Daarnaast heeft Femke haar eigen tekstbureau: FemKools