Ontwikkelingshulp kan anders: groen en goedkoper (1) /4 reacties

Ontwikkelingshulp kan anders: groen en goedkoper (1)

Stop de discussie en toon politieke wil om de klimaatproblemen aan te pakken. Zo luidde de boodschap van gastland Mexico op de Klimaattop in Cancun.

Ontwikkelingshulp kan daarbij een leidende rol spelen, door duurzame, economische groei te stimuleren in bijvoorbeeld Afrika. Donorlanden moeten de handen ineen slaan en de opgebouwde kennis van afgelopen decennia benutten.

De ‘Great Green Wall‘ in Afrika, een 7775 kilometer lange muur van nieuw te planten bomen, is een passende oplossing om op lange termijn de uitbreiding van woestijnen tegen te gaan. Ondertussen moeten andere zaken, zoals massale houtkap en overbegrazing worden aangepakt.

Hoewel vele rijke landen jaarlijks veel geld beschikbaar stellen voor ontwikkelingshulp, blijken de resultaten meestal een druppel op de gloeiende plaat te zijn. Daarnaast is er vaak twijfel of de officiële ontwikkelingshulp op de goede plekken terecht komt. En of de hulp daadwerkelijk zin heeft. Kijken we tenslotte niet al vijftig jaar naar dezelfde zielige beelden op televisie?

Ashden Awards

Dat kleinschalige, groene ontwikkelingshulp wel degelijk snel succesvol kan zijn, bewijzen de bijvoorbeeld door Ashden Awards onderscheiden initiatieven op dit gebied. Dit is een particuliere organisatie met als beschermheer Prins Charles.

Enkele, veelal lokale projecten die hieruit zijn ontstaan, worden al meerdere jaren uitgevoerd in landen in Afrika, India, Midden- en Zuid Amerika en Azië. Op basis van alleen al deze meerjarige ervaring lijkt het zonneklaar dat deze projecten, als ze veel grootschaliger zouden worden uitgevoerd, nog veel succesvoller zouden kunnen zijn.

Wiel niet opnieuw uitvinden

Uit een aantal successtories blijkt ondermeer dat het wiel echt niet meer uitgevonden hoeft te worden. Er zijn inmiddels grootschalige, goedkope en ook efficiënte middelen voorhanden waardoor de levensstandaard in een groot aantal ontwikkelingslanden/-gebieden vrij snel op een aanzienlijk hoger peil gebracht kan worden. Door deze aanpak kan bovendien de CO2-uitstoot in die gebieden fors verminderen. De kosten kunnen zo geheel/grotendeels worden terugverdiend via aanzienlijk lagere emissiekosten.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.