Ontwikkelingshulp kan anders: groen en goedkoper (2) /2 reacties

Ontwikkelingshulp kan anders: groen en goedkoper (2)

Het succes van kleinschalige hulpprojecten brengt groene - en goedkope - ontwikkelingshulp binnen handbereik. Diverse bestaande projecten kunnen eenvoudig op grote schaal worden uitgevoerd en zo een effectieve bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van achtergestelde gebieden.

Zuinige fornuizen

In Cambodja, India, landen in Midden-Amerika, Afrika en op het platteland in China worden ze al gebruikt: Zuinige fornuizen. Ze zorgen voor een flinke vermindering van de CO2-uitstoot en komen tegelijkertijd de gezondheid ten goede. Door de schadelijke stoffen in de rook in openbare stookplaatsen, stierven jaarlijks vele mensen.

Biogastankjes

Ook kleine gasstellen die zijn aangesloten op een biogastank zorgen voor grote voordelen. Door mest, etensresten, landbouwafval en dergelijke op te stoken, wordt niet alleen het milieu gespaard (geen bomen en struiken meer kappen), maar kan ook veiliger worden gekookt. Bijkomend voordeel: vrouwen en kinderen hoeven geen grote afstanden meer af te leggen om brandhout te sprokkelen en hebben tijd om een moestuintje bij de houden of huiswerk te maken. De groenten worden verkocht op de markt en zorgen voor extra inkomsten.

Extra voordeel door overvloed aan zon

De gunstige zonligging maakt het Afrikaanse continent uitermate geschikt voor grootschalig gebruik van zonnepanelen. Zelfs kleine (goedkope) zonnepanelen kunnen al zorgen voor een forse energieopbrengst, zo blijkt. Zo zorgt bijvoorbeeld een klein zonnepaneeltje op een hut voor veilige (LED)verlichting (geen onveilige kerosinelampen meer nodig), maar ook voor de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien als het buiten donker is. Dit soort eenvoudige ingrepen kan tevens meer werkgelegenheid bieden.

Meer welvaart

Doordat ook het milieu profiteert van deze groene ontwikkelingshulp, wordt de verkregen welvaartsgroei niet meteen weer afgeremd door hoge emissierechten. Die moeten over enkele jaren per land worden betaald als de vastgestelde uitstootnormen worden overschreden.

Nederlandse ontwikkelingshulp: lager en anders

Het nieuwe Nederlandse kabinet wil niet alleen fors bezuinigen op de Nederlandse ontwikkelingshulp, maar wil ook dat deze meer het Nederlandse belang dient. De productie van zonnepanelen door het Nederlandse bedrijfsleven zou in bovenstaande aanpak niet misstaan.

Dat de ontwikkelingshulp op een andere leest geschoeid zou moeten worden, bewijst een recente Duitse documentaire.
Hierin wordt de totale mislukking van de westelijke ontwikkelingshulp onthutsend in beeld gebracht. Tegelijkertijd laat de documentaire zien dat China om zijn “grondstoffenhonger” te stillen, hier dankbaar gebruik van maakt. Een voorbeeld: Hoewel er al veel geld aan Afrikaanse landen is gedoneerd voor het aanleggen van wegen, werd het geld er nooit voor gebruikt. Nu leggen de Chinezen het asfalt neer, in ruil voor o.a. koper.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.