Reacties/ Ook in wetenschap geldt: alles voor de kijkcijfers printlink

  • door: Hans Wetzels
    over: media, communicatie
    op: 28 november 2011
  • De UvT houdt een lijst bij van hoe vaak wetenschappers scoren in de media.
  • Worden wetenschappers gedwongen tot een hijgerig dwepen met het journaille?

vv (29 november 2011, 02:04)

kop van artikel staat los van het artikel zelf.

en... in sociale wetenschappen worden onderzoeksresultaten vrijwel altijd opgepoetst. er is toch niemand in geinteresseerd, anders dan libelle achtige media om t wat na te kauwen. doe je dat met harde wetenschap dan kom je natuurlijk in de problemen omdat daar vaak wel wat gedaan wordt met onderzoeks conclusies.

IC (29 november 2011, 12:12)

Beste VV, in WETENSCHAP worden resultaten niet opgepoetst, als je dat doet, ben je ethisch heel fout bezig. Zoals de wetenschappers beschreven in dit artikel. Ongeacht in welke stroming van de wetenschap je zit.

De resultaten van sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn in tegen stelling tot jouw 'mening' wel degelijk van belang voor de maatschappij en het gehele beeld van de wereld die jij denkt te kennen.

Wat in het artikel beschreven wordt (drang om in de media bekend te zijn als wetenschapper) speelt misschien nog wel meer in de (wat jij harde wetenschap noemt) natuurkundige wetenschap. Denk maar eens aan die Neutrino's. Als een Amerikaanse onderzoeker hier als eerst mee kwam, zou niemand het in twijfel hebben genomen. Maar het kwam van Italie, en tja, hoe vaak zie jij nou een Italiaanse wetenschapper in een film, boek, tv-serie of het nieuws? (Kijk dat is sociale wetenschap, jouw verstoorde mediabeeld)

Jan Pronk (29 november 2011, 14:10)

Dit artikel raakt kant noch wal. het is duidelijk dat de schrijver een basis academische achtergrond ontbeert. Zoals de schrijver zelf in het artikel aangeeft bepalen academische publicaties en reputatie de hoeveelheid funding voor academici. Het optreden in de media is een irrelevante side show voor academici. Bovendien bagatalliseert de schrijver de misdaad van prof. Poldermans en is hij subjectief met betrekking tot sociale en beta wetenschappen. Het is klip en klaar dat sociale wetenschappen meer ruimte bieden voor oneigenlijkheden dan natuurwetenschappen. Het is daarom niet verbazingwekkend dat juist Stapel op grote schaal fraudeerde. Dit artikel is een schoolvoorbeeld van de luiheid van de journalist: beetje googlen, paar mensen bellen en klaar is Kees. Het zou mooi zijn als de schrijver wat meer fundamenteel onderzoek zou doen alvorens zijn mening te uiten. In dat licht bezien is het artikel een mooi voorbeeld van de pot verwijt de ketel.

Goed bezig (29 november 2011, 14:43)

Beste Jan, waarom direct zo op de man spelen? Getuigt dat wel van een basis academische achtergrond? Een minder felle, meer onderbouwde reactie was je argumenten ten goede gekomen. Herkansing?

Jan Pronk (29 november 2011, 17:38)

Niet zo goed bezig, waarom ga je niet inhoudelijk op de argumenten in maar reageer je alleen op de vorm? Ik heb geen academische achtergrond, maar geef ook geen kritiek op de normen van mensen die hem wel hebben. Meer concreet: het artikel spreekt zichzelf tegen. Het claimt dat media aandacht bepalend is om geld te ontvangen voor onderzoek. Maar iedere academicus die aan het woord komt spreekt dit tegen.

Hans Wetzels (29 november 2011, 19:55)

Het artikel claimt dit helemaal nergens. Het artikel onderzoekt deze hypothese. Een gerechtvaardigde vraag, gezien de toenemende scepsis vanuit de maatschappij op de wetenschappelijke praktijk (let wel, of deze correct is laten we hier voor het gemak in het midden), en het feit dat Stapel zelf de schuld op die publicatiedruk probeert te schuiven. Er is hier geprobeerd vanuit deze vraag helderheid te scheppen in de rol die media en eventuele publicatiedruk nou precies spelen voor wetenschappelijke carrieres. Nergens wordt deze correlatie als absoluut vaststaand verondersteld. Het hypothetische verband hiertussen wordt zelfs in sterke mate genuanceerd door de ondervraagde wetenschappers. Maar dat reputatie, en die wordt nou eenmaal deels bepaald door media (welke dan ook), en dus aanspraak op gelden onderhevig kan zijn aan bepaalde mechanismen lijkt ook evident te zijn. Ondanks dat er geen direct causaal lijntje getrokken kan worden en dan ook niet wordt.

Goed bezig (29 november 2011, 20:30)

Beste Jan, fijn dat je op mijn vraag ingaat. De reden dat ik niet inhoudelijk op je commentaar reageerde, is dat ik niet veel kan zeggen over je statements. Je presenteert 'waarheden' en meningen die je niet onderbouwt. Ik kan er dus ook niet goed op ingaan. Daarbij komt dat ik het niet per definitie oneens ben met wat je zegt, maar wel met de manier waarop je de schrijver aanvalt.

Het ging mij dus puur om het op de persoon spelen. Daar ben ik allergisch voor, omdat het een respectvolle inhoudelijke discussie in de weg staat. In plaats van jou aan te vallen, vroeg ik je je punt nogmaals te maken. Jammer dat je in de eerste zin toch nog even in de aanval moet (toch de behoefte om je superioriteit te benadrukken?), maar alsnog bedankt voor de moeite.

Jan Pronk (29 november 2011, 21:28)

@Hans, volgens mij ben je vergeten dat je een titel boven je werk gezet hebt. Ik zie daar geen vraagteken. Maar het is wel goed dat je in de comments zet dat je een hypothese toetst, dat was namelijk in het stuk niet duidelijk. Wat is je conclusie? Ben je voor of tegen de hypothese.

@Hans, je merkt terecht op dat Stapel de publicatiedruk niet aankon. Het heeft dus niet met media te maken maar met competitie. Ze moeten die kapitalistische marktwerking afschaffen. Ik vind zelf dat de overheid alle onderzoeksgeld moet beheren en gelijk over alle sectoren moet verdelen. Economen kunnen overgeslagen worden, die hebben al geld zat.

@nietzogoedbezig, ik vind het fijn dat je het inhoudelijk tenminste met me eens bent.

Hans Wetzels (30 november 2011, 00:02)

Jan. Even ter kennisgeving, ik heb de titel er niet bovengezet, dat is door de eindredactie van Sync gedaan. Maar goed om over deze zaken te discussieren natuurlijk. Dat betekent dat mensen die de moeite nemen om iets ook even echt te lezen.

Ferry Koster (30 november 2011, 08:51)

Waar het idee vandaan komt dat in de sociale wetenschappen meer wordt gefraudeerd dan in de natuurwetenschappen, weet ik niet. Maar, uit alle overzichten wordt duidelijk dat met name in de biologie en geneeskunde de meeste gevallen van fraude voorkomen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de (financiële) belangen daar groter zijn dan in andere takken van wetenschap.

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Scientific_misconduct

Mick (2 december 2011, 12:15)

Wat een misleidende kop inderdaad. Niet zelf verzonnen = geen excuus. Doe er dan wat aan. In de wetenschap geldt nl. helemaal niet: alles voor de kijkcijfers. Blijkt ook uit de story. Dus... die kop lijkt meer een trekker dan een ladingdekker. Alles voor de leescijfers zeker...

Rob van Leeuwen (2 december 2011, 14:05)

Die kop heb ik er als coördinator van SYNC.nl boven gezet, dus dat Hans de kop niet heeft verzonnen is een prima excuus. Volgens mij is deze kop helemaal niet misleidend. Ter illustratie enkele fragmenten uit het artikel:

"De Universiteit van Tilburg houdt zelfs een lijst bij van hoe vaak wetenschappers weten te scoren in de media." = kijkcijfers

"Voor je status als onderzoeker zijn vooral je publicaties in wetenschappelijke vaktijdschriften van belang." = kijkcijfers

"...omdat de samenleving er recht op heeft om geïnformeerd te worden over resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door die samenleving is bekostigd.'" = kijkcijfers

"Als je veel hebt gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften, nemen je kansen aanzienlijk toe" = kijkcijfers

"Om het publiek te winnen poogt men wel eens om wetenschappelijke onderzoeken met veel aplomb de media in te lanceren. Zeker als er veel geld op het spel staat." = kijkcijfers

"De relatie tussen wetenschapper en media blijft echter nodig, hoe ambigu deze ook is. Het besteden van publiek geld aan wetenschappelijk onderzoek moet uiteindelijk verantwoord kunnen worden.' = kijkcijfers

"Een belangrijk blad als Science kent een zeker publicatiebeleid. Is je onderzoek goed maar je resultaten niet heel erg spectaculair, dan wordt er niet gepubliceerd." = kijkcijfers

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje