Open innovatie: kennis delen is geen stelen /reageer

Open innovatie: kennis delen is geen stelen

Innovatieve bedrijven concurreren vooral op kennis. Wie komt er het eerst met een nieuw en slim product waar vraag naar is, dat is de uitdaging. Grote, kleine en startende bedrijven zouden in die race van elkaar kunnen profiteren met de zogenaamde open-innovatie-aanpak.

Synergie

Het klinkt zo logisch: grote bedrijven met geld en infrastructuur, maar in hun aard vaak log en bureaucratisch, werken samen met kleine bedrijven met een goed idee en ambities, die geen geld of spullen hebben. Toch komt deze symbiotische vorm van samenwerking, die wel open innovatie wordt genoemd, moeizaam van de grond. En dat is jammer want kennis delen en van de synergie profiteren lijkt een goed idee.

Open innovatie is een gangbare term sinds de Amerikaanse onderzoeker Henry Chesbrough in 2003 het boek ‘Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology‘ uitbracht. De praktische toepassing van een openinnovatiestrategie is nu nog dat vooral grote bedrijven de samenwerking definiëren met startende, kennisintensieve bedrijven. In theorie is open innovatie een breder begrip.

Kennisbronnen

Vareska van de Vrande deed bij Technology Management van de TU Eindhoven onderzoek naar het onderwerp. Zij noemt open innovatie ‘het combineren van interne en externe kennisbronnen voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe innovaties.’ Dat betekent volgens haar dat bedrijven bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe diensten of producten kennis gebruiken van ‘buiten de muren van hun eigen organisatie.’

Dat zou niet alleen moeten betekenen dat een (groot) bedrijf alleen profiteert van de investering in startende bedrijven en participeert in kennisnetwerken “om nieuwe kennis te absorberen,” aldus Van de Vrande. “Open innovatie zou ook een wederkerig en dynamisch proces moeten zijn,” benadrukt ze. Ook het startende bedrijf zou moeten profiteren van de samenwerking met een groot bedrijf. Dat kan door medefinanciering, kennis en infrastructuur beschikbaar stellen of technologie vrijgeven in de vorm van goedkope licenties.

Claimen

Het is ook simpeler te stellen als ‘de samenwerking tussen bedrijven om risico’s en kansen te delen.’ Voeger was het zo dat start-ups vooral in de gaten werden gehouden door de juridische afdelingen van grote bedrijven om te kijken of er wat te claimen viel. Open innovatie gaat uit van het idee dat vooral op de lange termijn kan worden geprofiteerd van het delen van kennis in een min of meer open markt.