Open innovatie: meer realisme is wenselijk /reageer

Open innovatie: meer realisme is wenselijk

Vorige week bracht LogicaCMG een rapport uit over open innovatie. Hoofdconclusie: bedrijven moeten de controle durven los te laten om samen vruchtbaar te innoveren. Maar is dat wel zo?

Samenwerking

Traditionele innovatiemodellen voldoen niet meer onder de snel veranderende omstandigheden van de markten. Eén van de kernwoorden van de LogicaCMG-publicatie is ‘samenwerking’. Zowel met klanten als met partners, vanaf het begin totdat het resultaat op de markt komt.

Onderhandelen

Een lastige maar volgens de onderzoekers noodzakelijke stap voor bedrijven is het opgeven van de traditionele manier om processen te controleren.

De betrokkenheid van verschillende partijen valt en staat niet langer met formele afspraken over de verdeling van de inspanningen, maar met een gezamenlijk streven om nieuwe producten of diensten te lanceren.
Voor een succesvolle samenwerking is het verder essentieel om rekening te houden met de belangen van de partners en verder te kijken dan het eigen winstoogmerk. Daarbij vallen vertrouwde hiërarchieën en structuren weg en maken plaats voor de kunst van het onderhandelen, waarbij een goede regievoering een project kan maken of breken.

Organisatie

De omschreven idealen (controle loslaten, hiërarchie doorbreken) lijken sterk op de visioenen die de laatste jaren omtrent het internet opgeld doen. Communities komen in de plaats van gezaghebbende instituten en gebruikers komen in de plaats van experts. Soms lijkt deze ‘Wisdom of Crowds’ te werken, zoals bij Wikipedia.

Wat veel mensen echter gemakshalve vergeten, is het feit dat achter Wikipedia een geoliede organisatie schuilgaat. Kortom: wél user-generated, maar niet zonder controle of moderatie. De noodzaak hiervan zet het loffelijke streven naar ‘open innovatie’ in een realistischer licht dan het rapport van de idealisten van LogicaCMG die hun rapport de titel ‘Een beetje verliefd’ meegaven. Verliefdheid is nu eenmaal niet voldoende voor een goede samenwerking; die vereist ook toewijding, afzien en goede afspraken.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Hugo Louter

Hugo Louter is theoloog maar houdt zich als redacteur bij Liones Publishing Services full-time bezig met online publishing en social media.