Open innovatie vraagt om open source /6 reacties

Open innovatie vraagt om open source

Innovaties staan niet op zichzelf. Een innoverend product vereist een basis, een platform waarbinnen de innovatie kan opereren. Om dat onderliggende platform te kunnen maken is dus een grote hoeveelheid technologie nodig. En die technologie kun je middels open source gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden.

Innoveren door combineren

Door de licentievorm wordt iedereen geacht netjes samen te werken en verbeteringen te delen. En daarmee is open source de geboren partner van open innovatie

Innovatie is tegenwoordig zo complex dat niemand dat meer in zijn eentje kan doen. Samenwerking en open innovatie zijn cruciaal om te kunnen blijven innoveren. Door eigen innovaties te combineren met die van anderen, blijven bedrijven in staat om nieuwe producten te creëren en naar de markt te brengen.
Maar innovaties vertalen naar een product vereist meer dan dat. Een innovatie is een feature, een aspect, een onderdeel van een product. Een moderne televisie bevat bijvoorbeeld meer dan 600 uitvindingen . Sommige daarvan zijn innoverend: Ambilight, 100 Hertz, verbetering van de beeldkwaliteit. Andere zijn al oud: teletekst, automatische zenderselectie, stereo geluid. En dat zijn er nog maar zes van de zeshonderd.

Die overige 594 bij elkaar harken is nog een flinke klus. Die technologieën beschouwen we allang niet meer innoverend of differentiërend. Die wil je dus graag zo goedkoop mogelijk ergens inkopen, en het maakt niet zo veel uit bij wie. Zolang het maar gewoon werkt. Hoe krijg je dat nu voor elkaar?
Er is gelukkig een categorie software die a) gewoon werkt en b) overal beschikbaar is: open source.

Open source?

Open source is een verzamelnaam voor alle soorten software waarvan de broncode vrijelijk ter beschikking gesteld wordt. Bekende voorbeelden zijn de Firefox webbrowser en het Linux besturingssysteem. Iedereen mag aanvullingen of verbeteringen maken voor de software en deze verder verspreiden. Het gebruik van open source software als een alternatief voor commercieel ontwikkelde software wordt steeds populairder, met name in apparaten zoals telefoons en DVD-spelers.
Open source is wel vrij maar geen publiek domein. De software mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de licentie. Omdat open source voorwaarden nogal af kunnen wijken van “gewone” licenties, is het belangrijk om extra op te letten dat deze voorwaarden worden nageleefd.Meer hierover in mijn praktijkgids open source.

Op de schouders van open source

Open source is meer dan gratis software. Het is een ontwikkelmodel. Door de licentievorm wordt iedereen geacht netjes samen te werken en verbeteringen te delen. En daarmee is open source de geboren partner van open innovatie. Open innovatie gaat tenslotte niet alleen maar om het aan- of verkopen van innovaties, maar ook om het gratis delen daarvan. En delen van innovatie is inherent aan open source.

Door open source als platform te gebruiken, kan een bedrijf dus snel die 594 technologieën in het product verwerken. Alle aandacht kan uitgaan naar de zes differentiërende innovaties. Vaak is er nu zelfs capaciteit om er daar zeven van te maken.

Het complement van je innovatie

Open innovatie gaat niet alleen maar om het aan- of verkopen van innovaties, maar ook om het gratis delen daarvan. En open source is een zeer geschikt middel om innovaties te delen. Door de licentievorm wordt iedereen geacht netjes samen te werken en verbeteringen te delen. De vraag is dan, welke technologieën ga je gratis delen?
Simpel: die technologieën die complementair zijn aan je unique selling points. Wat heb je nog om je unieke innovatie, je differentiator tot een product of dienst te maken? Wat is het complement van je innovatie?

Een consultancy-bedrijf zoals IBM onderscheidt zich met haar diensten. De software waarmee die wordt gerealiseerd, is complementair daaraan. Die moet dus als open source beschikbaar zijn. Vandaar dat IBM meer dan een miljard dollar per jaar steekt in open source-projecten.
Grote websites gebruiken een content management systeem (CMS). Zonder CMS geen site, dus geen bezoekers en dus geen inkomsten. Het CMS is daarmee complementair aan de website. Een open source CMS zoals MMBase is dan een slimme keuze. Het onderhoud van de software wordt om die manier ‘uitbesteed’ aan de open source gemeenschap, waardoor de site zich kan richten op haar unieke content of web-dienst.
Ook elektronica-bedrijven zoals Philips of Apple volgen deze strategie. Door voor die 594 technologieën van hierboven open source te gebruiken, kan het bedrijf zich focussen op de zes features die het product uniek gaan maken. Niet zo gek dus dat steeds meer televisies op Linux draaien.