Open innovatie vraagt om open source /6 reacties

Mix open en gesloten software

De software die het product uniek maakt, moet natuurlijk niet open maar juist gesloten zijn. Een simpele, veelgebruikt voorbeeld van deze aanpak is gesloten (proprietary) software onder Linux. Dit is echter maar een beperkt gebruik van het mixen van open en gesloten software.

Een complexer voorbeeld is de Active Block I/O Scheduling System (ABISS) die door Philips aan het Linux-besturingssysteem is bijgedragen. Dit systeem maakt het mogelijk om in real time audio- of video-stromen van een harde schijf te lezen. Dit is uiteraard belangrijk bij het gebruik van Linux in consumentenelektronica.
Het cruciale deel van ABISS is de scheduler. Deze moet alle datastromen beheren en ervoor zorgen dat de doorstroom met de gewenste snelheden blijft doorgaan. De keuze voor het te gebruiken algoritme, of zelfs maar de parameters om het algoritme mee af te stemmen, is van grote invloed op de werking van het systeem. Philips heeft jaren research geïnvesteerd in het vinden van de juiste algoritmen en de beste parameters daarvoor.

Door integratie van ABISS in de Linux kernel zou verdere ontwikkeling samen met de kernel-gemeenschap kunnen gebeuren. Zou later bijvoorbeeld de architectuur van de harddisk-drivers wijzigen, dan zou ABISS ook worden aangepast om te blijven werken.

De eenvoudigste manier om dit te doen was door ABISS-code toe te voegen aan de Linux kernel broncode. Omdat de Linux kernel open source is, zou dit als consequentie hebben dat alle ABISS-code ook open source zou moeten worden. Dit was niet wenselijk, omdat hiermee ook alle kennis over de meest efficiënte algoritmen en parameters openbaar zou worden. Dit zou ook gelden voor derden die ABISS zouden willen gebruiken in hun eigen apparatuur met eigen algoritmen.

Vandaar dat ABISS is opgezet als een raamwerk waarin algoritmes en zelfs de parameters daarvoor als aparte componenten konden worden geplaatst. Het raamwerk bestaat uit een aantal wijzigingen aan de Linux kernel. De scheduler zelf wordt gerealiseerd als een Loadable Kernel Module. Dit is een mechanisme om gesloten componenten samen te laten werken met de Linux kernel zelf.

Mix ontwikkelaars en juristen

Een goede open source strategie bestaat uit drie stappen. Allereerst moet bij elk product duidelijk zijn welke features uniek zijn en welke complementair. De volgende stap is op basis hiervan beslissen waar open source gebruikt gaat worden. En als derde stap moeten naast de technische ook de juridische ontwerpbeslissingen worden gemaakt, zodat het systeem op de juiste manier kan worden ontworpen.

Het ABISS voorbeeld hierboven laat zien dat een goede samenwerking tussen de ontwikkelaars en de juristen hierbij van groot belang is. Kortom, mix dus niet alleen open en gesloten software, maar ook ontwikkelaars en juristen.

Reageren via Facebook

Over Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet (1974) is ICT-jurist, octrooigemachtigde en informaticus. Na negen jaar bij de octrooiafdeling van Philips begint hij per 1 juli 2008 als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Op zijn website Iusmentis publiceert hij over softwarelicensering en internetrecht. Arnoud blogt ook over internetrecht. In 2009 hoopt hij zijn master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden.