Nieuws/ Opgelegd zelfmanagement werkt averechts /reageer

door: Redactie Sync
over: personeel, management, communicatie, businesstrends
op: 29 mei 2008

Zelfmanagement zou leiden tot beter gemotiveerde medewerkers. Maar de introductie van het concept is binnen veel bedrijven en organisaties ineffectief en zelfs strijdig met zijn eigen principes. Organisaties beginnen vaak met zelfsturende teams zonder hier met de medewerkers over te praten.

Dit stelt Marja Flory in haar proefschrift The Never-ending Story. Narrating the Paradox of Self-Management in Organizations. Zij promoveert op vrijdag 6 juni 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Medewerkers?

De populariteit van zelfmanagement neemt toe. Het concept wordt vooral geïntroduceerd in organisaties door managers en adviseurs. Dat doen zij praktisch bijna altijd zonder de medewerkers erbij te betrekken. De betekenis die de medewerkers aan het concept toekennen krijgt geen aandacht. De autonomie die zij krijgen is daardoor vaak opgelegd en niet ontwikkeld binnen het team zelf.

Dat maakt de introductie van het concept weinig effectief. Volgens Flory moet onze manier van denken over leiderschap, controle en macht veranderen om een organisatie rijp te maken voor zelfmanagement. Een concept als zelfmanagement kan niet los gezien worden van de context waarbinnen het zijn betekenis krijgt.

Twijfel

Flory legt in haar proefschrift authentiek beschreven verhalen over zelfmanagement naast elkaar. Ze geeft daarmee de verhalen van de medewerker, een stem naast de dominante, luidruchtige stemmen van managers en adviseurs die de neiging hebben de macht naar zich toe te trekken en daarmee de andere ‘verhalen’ overstemmen.

Wat Flory vooral opviel was dat leden van zelfsturende teams nauwelijks bij machte bleken om de effectiviteit van zelfsturing in twijfel te trekken bij het management. Ze waren in feite machteloos om te zeggen dat het niet werkt, of kregen nauwelijks gehoor voor kritiek.

Machteloosheid

De narratieve methode bleek geschikt om de machteloosheid van de medewerkers door te laten klinken in het onderzoek. Flory besteedt nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop de verhalen tot stand kwamen. Zo maakt zij ook haar eigen rol en de context van het onderzoek zichtbaar en bespreekbaar. Om te voorkomen dat het concept niet verwordt tot een holle term is het essentieel om bij de invoering van zelfsturende teams een dialoog aan te gaan tussen de managers en de medewerkers. Een dialoog die niet vaak voorkomt, óók niet in het academische circuit, zo concludeert Flory.

bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Reageren via Facebook

Reacties