Overheidsstrategie tegen criminaliteit werkt niet /3 reacties

Overheidsstrategie tegen criminaliteit werkt niet

“De nadruk op repressie, met opsluiting in de moderne varianten van kerkers, als basale overheidsstrategie om criminaliteit te beheersen is volledig achterhaald en in strijd met de wetenschappelijke kennis die de psychologie de laatste decennia heeft voortgebracht.” Dat stelt prof. dr. Corine de Ruiter, die vrijdag 28 september de leerstoel Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht aanvaardde.

Politiek incorrect

De Ruiter is een voorstander van het gebruiken van kennis vanuit de psychologie om de criminaliteit in onze maatschappij “effectiever en humaner te verminderen dan op dit moment gebeurt. Ik ben daarmee (althans binnen dit tijdsgewricht) politiek incorrect, maar wel wetenschappelijk verantwoord en tegen ‘de harde aanpak’.”

Behandeling

De Ruiter stelt dat de Nederlandse gevangenissen overwegend bevolkt worden door psychisch gestoorde en verslaafde patiënten, en niet door inherent slechte mensen die in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun misdaden, zoals het uitgangspunt van het strafrecht is.

Preventie

Vanwege de vele schadelijke gevolgen van de detentie zelf voor het psychische welzijn van gedetineerden én medewerkers pleit ze voor het vermijden van gevangenisstraf waar mogelijk.
Daarnaast vindt ze dat de behandeling van psychische stoornissen, inclusief verslavingsproblemen, centraal dient te staan in een effectief criminaliteitsbeleid. “Daarbij dient er speciaal aandacht te zijn voor en geïnvesteerd te worden in de preventie van criminaliteit en geweld bij kinderen en jeugdigen.”

Psychiatrische inrichting

Ze vindt dat het beleid van voormalig minister van Justitie Donner alle wetenschappelijke evidentie tart over ‘What Works’ (’gebaseerd op onderdelen die bewezen hebben effectief te zijn’) om criminele recidive tegen te gaan en maakt zich zorgen over het Nederlandse strafrechtklimaat als geheel. “Als het strafrecht consequent functioneerde zouden de psychisch gestoorde gedetineerden in de (forensisch) psychiatrische inrichtingen moeten zitten, en niet in de gevangenis.”

Volgens De Ruiter berusten teveel gedragskundige forensische rapportages in Nederland momenteel bovendien niet op objectieve gegevens en wetenschappelijke principes. “Alleen door een toetsbare werkwijze zullen gerechtelijke dwalingen als gevolg van dubieuze rapportages door gedragsdeskundigen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.”

Opvoedingsstrategieën

Omdat ze grote waarde hecht aan preventie van antisociaal gedrag, zal het wetenschappelijk onderzoek van De Ruiter zich de komende jaren onder andere richten op een behandelmethode die via het aanleren van effectieve opvoedingsstrategieën aan ouders de gedragsproblemen van kinderen vermindert.

Individuele aanpak

Parent Management Training Oregon (PMTO) onderscheidt zich van andere interventies op dit gebied door een individuele aanpak in plaats van de gangbare groepsgerichte benadering, en door een zeer streng systeem van kwaliteitscontrole en checks op de behandelintegriteit. De Ruiter gaat onderzoeken of PMTO effectiever is dan het huidige aanbod voor jonge kinderen met gedragsproblemen en ‘delinquenten in de dop.’

Daarnaast gaat ze zich inspannen voor het vestigen van een tweejarige Masteropleiding Forensische Psychologie aan de UM en zal ze actief betrokken zijn bij het Maastrichtse Forensisch Instituut in oprichting.

Reageren via Facebook

Over Femke Kools

Femke Kools heeft de opleiding journalistiek gevolgd en werkt nu bij de communicatie-afdeling van de Universiteit Maastricht. Daar schrijft ze onder andere verhalen voor het e-Research Magazine. Hiermee laat de Universiteit Maastricht zien wat ze op onderzoeksgebied doet rond de zes themas geld, samenleving, geest, cultuur, technologie en lichaam. Daarnaast heeft Femke haar eigen tekstbureau: FemKools