Wetenschappers, pas op voor 'charmante jongedames' /2 reacties

Wetenschappers, pas op voor

Ondernemers en wetenschappers die reizen naar het buitenland moeten alert zijn op pogingen hen te spioneren. In een speciale folder waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voor spionagerisico’s.

De brochure ‘Spionagerisico’s bij reizen naar het buitenland’, is volgens de AIVD bedoeld voor iedereen die vanuit functie of privéleven de beschikking heeft over gevoelige informatie die interessant kan zijn voor andere landen.

Houvast

Dit geldt voor zakenlieden, wetenschappers en studenten , maar ook voor ambtenaren en politici, zegt AIVD-woordvoerder Miranda Havinga. Mensen kunnen volgens de AIVD zelf inschatten of ze over informatie beschikken die interessant kan zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten, zoals gevoelige militaire, technologische, politieke of economische gegevens.

Volgens Havinga is de folder een antwoord op vragen van mensen die geregeld naar het buitenland reizen. ‘Mensen hebben behoefte aan een houvast, aan richtlijnen over hoe ze moeten omgaan met dit soort zaken wanneer ze op reis gaan.’ Over hoe vaak meldingen worden gedaan van mogelijke spionagepogingen, kan Havinga niets zeggen. ‘Dat is geen publieke informatie.’