Physical Computing: een introductie /reageer

Programmeren

De ervaring leert echter dat ook niet-programmeurs er redelijk snel mee uit de voeten kunnen. Het begint met het uitproberen van één van de vele voorbeeldprogrammaatjes die wordt meegeleverd met de software.

de Arduino ontwikkelomgevingNadat de code is ingevoerd in de ontwikkelomgeving, moet de code naar de microcontroller gestuurd worden. Met een druk op de knop wordt de code, via de USB-aansluiting, in de microcontroller geladen die vanaf dat moment het programma gaat uitvoeren. Het uitvoeren ervan blijft doorgaan zolang de microcontroller van stroom voorzien is. Omdat de Arduino ook een batterijaansluiting heeft kan het apparaat, na geprogrammeerd te zijn, geheel zelfstandig van de PC z’n programma uitvoeren. Ook als de stroom wegvalt gaat er niks verloren, zodra de stroom weer wordt aangesloten begint het apparaat z’n rondjes weer te draaien.

Elektronisch textiel

de Lilypad Arduino Omdat de Arduino Open Source is, zijn er ook modellen ontwikkeld voor specifieke toepassing. Een goed voorbeeld is de Lilypad Arduino, een Arduino-’kloon’ die is bedacht door Leah Buechley. Zij bedacht de Lilypad Arduino met het doel E-textile, elektronisch textiel, te kunnen maken. Met behulp van elektriciteitsgeleidend draad kunnen op die manier kledingstukken gemaakt worden met ‘ingebouwde’ elektronica.

Onlangs presenteerde Buechley bijvoorbeeld een sweater met ingebouwde richtingaanwijzers. Geheel in de geest van de Open Source beweging beschrijft Buechley het proces om zelf zo’n sweater te maken, inclusief het Arduino-programma waarmee de richtingaanwijzers bestuurd worden.