Prinsjesdag: 45 miljoen voor biomedische materialen /reageer

Prinsjesdag: 45 miljoen voor biomedische materialen

Na twee eerdere afwijzingen heeft het ministerie van Economische Zaken besloten fors te investeren in een ambitieus ontwikkelingsprogramma dat Nederland de toppositie op het gebied van biomedische materialen zal bezorgen. Het precieze bedrag zal morgen op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, maar iedereen rekent op een bedrag in de orde van grootte van 45 miljoen euro.

Afgewezen

Het is al anderhalf jaar geleden dat het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma BioMedical Materials Program (BMM) gepresenteerd werd. Het is een publiek-private samenwerking waarvan de onderzoeksprojecten dit jaar al van start hadden moeten gaan. Maar de subsidie kwam niet rond.
Eerder werd het bedrijfsplan van BMM afgewezen, toen vroeg BMM nog om 60 miljoen. Na de tweede afwijzing, begin dit jaar, dreigde DSM-topman Jan Zuidam het onderzoek te verplaatsen naar een locatie buiten Europa als de overheid geen subsidie zou toekennen.

chemelot, chemisch trefpunt van bedrijvigheidNu is het geld toegezegd en kan het programma, dat vijf jaar gaat duren, beginnen. In totaal kost het project 120 miljoen euro.
BMM is gelokaliseerd in Limburg waar ook DSM Biomedical Materials zit (op Chemelot). Naast enkele andere deelnemers in BMM, zoals het academisch ziekenhuis Maastricht, Fortimedix en Pharmacell. Het ligt in het hart van de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken.
Voor een organisatie die op papier al zo lang bestaat is de virtuele representatie echter mager, de site is nog veelal ‘under construction’. Gelukkig komt er binnenkort geld…

Ronkende ambities

Voor een organisatie die op papier al zo lang bestaat is de virtuele representatie echter mager, de site is nog veelal ‘under construction’. Gelukkig komt er binnenkort geld…

Een paar dingen zijn helder geformu-leerd, zoals de missie. Die is hoog gesteld: “BMM zal de wereldleiderspositie van Nederland op het gebied van biome-dische materialen verder verstevigen.” Dit zal gebeuren door het produceren succesvolle medische applicaties, intellectuele eigendomsrechten en academische publicaties die zullen leiden tot duurzame economische groei. BMM levert een combinatie op van technologie en een businessplatform die de toppositie van Nederland zal garanderen.

Er doen grote bedrijven mee: DSM, Philips, Organon, Fuji en TNO. Maar ook grote organisaties zoals het academisch ziekenhuis in Maastricht en de universiteiten van Eindhoven, Twente, Groningen, Nijmegen en Utrecht. Voorts doen ook de Nierstichting en De Nederlandse Hartstichting mee. De kleinere deelnemers zijn Innocore, Pharmacell, Pharming, Polyganics, Fortimedix en PURAC.

Praktijk

De oudere heupproteses zijn versleten na 15 jaar.Biomedische technologie is een groeimarkt. Door technologische ontwikkelingen zijn toepassingen sneller en veelvormiger op de markt. Door vergrijzing, gezonder ouder worden en toegenomen mondigheid van de potentiële patiënt is de markt voor efficiëntere en effectievere medische applicaties en behandelingen ook alleen nog maar toegenomen. Mensen leven langer en verwachten veel van hun leven, gezien in termen van lichamelijk comfort.

In de praktijk komt dat voor BMM neer op heup- en knie-implantaten die goed en lang te gebruiken zijn. Het vervangen van beschadigde of uitgevallen organen en het ontwikkelen van speciale capsules voor het gericht toedienen van medicijnen zijn concrete toepassingen waar het onderzoek van BMM aan kan bijdragen. (Dat laatste is een paradepaardje van participator DSM)

De Nierstichting noemt BMM in relatie tot haar wens om een implanteerbare kunstnier te ontwikkelen. Het aanhoudende tekort aan donororganen zet een dergelijke nier bovenaan het verlanglijstje van de Stichting. En ze is professioneel genoeg om er naartoe te werken.

heupprothese van hoogwaardig materiaalBij de adviesgroep rondom deze kunstnier zijn weer dezelfde ziekenhuizen betrokken die ook deelnemen aan BMM. Deelname aan BMM is voor de Nierstichting belangrijk vanwege de rijkdom aan relevante kennis en expertise binnen dit samenwerkingsverband.
Geschat wordt dat de wereldmarkt voor dit soort ontwikkelingen goed is voor driehonderd miljard euro per jaar.Door de vergrijzing van de bevolking kan deze markt alleen maar verder groeien.
BMM wil samenwerken met andere publiek-private initiatieven in de gezondheidszorg, zoals het Top Institute Pharma en het Center for Translational Molecular Medicine.