Nieuws/ Rapport Noord/Zuidlijn overschat de baten /reageer

door: Saskia Buitelaar
over: management, mobiliteit, paleontologie, werktuigbouw
op: 27 juni 2009

Amsterdam verkijkt zich op de financiële consequenties van het afronden van
de Noord/Zuidlijn als het zich baseert op het rapport van de Commissie
Veerman
. ‘Er is geen gedegen kosten-batenanalyse gedaan’, zegt planoloog Mig
de Jong
die aan de TU Delft promoveert op megaprojecten.

Lagere baten

De Jong deed in het kader van zijn promotie zelf ‘vrij diepgaand’ onderzoek naar de Noord/Zuidlijn, momenteel het meest in het oog springende
infrastructurele megaproject in Nederland. Hij voorziet dat de baten die de
lijn oplevert door bijvoorbeeld reistijdwinst fors lager kunnen uitvallen
dan de cijfers die Veerman presenteert.

Positief scenario

De promovendus verwijt de commissie alleen over het meest positieve
economische scenario te rapporteren, waarin de baten op anderhalf miljard
euro worden geschat. ‘Veel te hoog’, reageert De Jong. Zelf maakte hij een
grove analyse van het meest negatieve economische scenario en komt uit op
een bedrag van 400-700 miljoen euro aan baten. De kosten voor de aanleg
bedragen volgens Veerman in totaal 3,1 miljard euro.

Veerman spreekt dan ook van een kosten-batenoverzicht. Maar dat is veel te oppervlakkig

Oppervlakkig

‘Om een afgewogen politieke beslissing te kunnen nemen over wel of niet
afbouwen van de Noord/Zuidlijn, moet alsnog een gedegen kosten-batenanalyse
worden gemaakt, waarin meerdere scenario’s worden doorgelicht. Dat is nu
niet gebeurd volgens de methodiek die tegenwoordig in Nederland standaard
wordt gebruikt om infraprojecten te toetsen. Veerman spreekt dan ook van een
kosten-batenoverzicht. Maar dat is veel te oppervlakkig.’

Conclusie lag vast

De Jong meent dat de commissie met het rapport heeft willen toeschrijven
naar een conclusie die op voorhand vast lag: de metrolijn moet worden
afgebouwd. Cijfers en onderzoekssuggesties die onderzoeksbureaus de
commissie hebben aangereikt, zijn niet in het rapport verwerkt, aldus De
Jong.

Voorspellen wanneer een megaproject succesvol is, kan ik nu helaas nog niet

Voorspellen

De Delftse onderzoeker is halverwege zijn onderzoek naar succesvolle
megaprojecten: grootschalige transportinfrastructuur zonder
kostenoverschrijdingen, die op tijd afgerond is en waarbij het voorspelde
gebruik gerealiseerd is. ‘Voorlopig kan ik alleen nog achteraf definiëren
aan welke voorwaarden een goed project heeft voldaan. Voorspellen wanneer
een megaproject succesvol is, kan ik nu helaas nog niet.’

Dit verhaal verscheen eerder op www.binnenlandsbestuur.nl.

Reageren via Facebook

Reacties