Rendabele zonne-energie naar Duits voorbeeld /7 reacties

Rendabele zonne-energie naar Duits voorbeeld

Met een klein beetje steun is ook in Nederland zonne-energie rendabel te maken. Kijk maar naar Duitsland, waar een systeem van slimme subsidies is ingevoerd. Het mechanisme daar kan ook hier werken: als de industrie eenmaal uit de startblokken is, dalen de kosten en wordt het steeds goedkoper. Daarmee maakt de subsidie zichzelf overbodig. En krijgen ondernemers de ruimte.

Zonne-energie

Zonne-energie wordt opgewekt door zonne-panelen (zie foto). Zo’n zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse ‘Photo-Voltaic’) is een paneel dat stralingsenergie van de zon omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor de energieopwekkingen in de ruimtevaart.
Bron: Wikipedia

10 keer duurder

Zonne-energie is beter voor het milieu dan energie uit aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie komen geen schadelijke stoffen in de atmosfeer; bij het verbranden van aardgas of steenkool gebeurt dat wel. Maar het opwekken van electriciteit met zon is pak ‘m beet 10 keer duurder dan met gas of kolen. Daarmee lijkt zonne-energie ten dode opgeschreven.
Toch lijkt ook het opwekken van zonne-energie rendabel te kunnen worden gemaakt. Intermediair schrijft over voorbeelden in Duitsland, waar sinds 2000 een wettelijke subsidie wordt gegeven. De Einspeisegesetz (letterlijk: toevoerwet) verplicht het energiebedrijven om met zonnepanelen opgewekte stroom tegen een vast tarief af te nemen van mensen die zo’n paneel installeren.

Einspeisegesetz

Boer Bernd Meijer, net over de grens in Almelo, plaatste zonne-panelen op de schuur van zijn boerderij. Zo’n 170 vierkante meter, vertelt hij Intermediair. Het kostte hem 105.000 euro en levert hem jaarlijks 11.500 euro op. Het energiebedrijf is volgens de Einspeisegesetz verplicht de electriciteit van Meijer af te nemen voor 54,35 eurocent per kilowattuur. Terwijl hij voor elke gebruikte kilowattuur slechts 20 eurocent betaalt.

Duitsland voerde de wet in om de zonne-energie-industrie te stimuleren te investeren in massaproductie en ontwikkeling. Om de industrie vervolgens niet lui te maken (en oneerlijke concurrentie tegen te gaan), wordt het subsidiebedrag elk jaar met vijf procent verlaagd. Zo krijgt boer Meijer 20 jaar lang 54,35 eurocent voor de panelen die hij in 2005 aanschafte en 49,21 eurocent voor de panelen die hij in 2007 liet installeren.

Succes

De wet lijkt tot nu toe een succes. De hoeveelheid geinstalleerde zonnepanelen steeg exponentieel terwijl de prijs daalde. Het aantal megawatts zonne-energie steeg daarmee in Duitsland van 100 in 2000 tot 3.000 in 2006, vergelijkbaar met de capaciteit van zes kolencentrales, maar nog steeds slechts een half procent (0,5) van de Duitse electriciteitsbehoefte.
Nederlandse zonne-panelen leveren slechts 50 megawatt, niet meer dan 0,05 procent van de electriciteitsbehoefte.

De terugverdientijd van een investering ligt op dit moment nog tussen de 10 en 15 jaar, terwijl zonnepanelen een levensduur hebben van zo’n 25 jaar.
Bedrijven die zonne-energie willen gaan gebruiken, kunnen aanspraak maken op subsidies. Particulieren kunnen dat nog niet.
Het nieuwe kabinet heeft echter zeer ambitieuze milieudoelstellingen: twintig procent duurzame energie en dertig procent reductie van broeikasgas CO2 in 2020. De Tweede Kamer heeft grote sympathie voor het Duitse model. Het ligt dus voor de hand dat Nederland het Duitse voorbeeld gaat volgen.

Reageren via Facebook

Over Ewald Smits

Ewald Smits is journalist, media-ondernemer en co-founder van MT/Sprout.
Volg hem ook op Twitter