Rip. Mix. Burn. IT innovatie als bron van duurzaam concurrentievoordeel /reageer

Rip. Mix. Burn. IT innovatie als bron van duurzaam concurrentievoordeel

In 2001 lanceerde Apple de nieuwe applicatie iTunes met de slogan “Rip. Mix. Burn.” De platenbazen reageerden hoogst verontwaardigd op deze open oproep van Apple om hun producten illegaal te kopiëren. Apple baas Steve Jobs reageerde met de opmerking dat de slogan alleen een oproep was om mensen hun gekochte CD’s in MP3 formaat om te zetten. Echt geruststellend was deze reactie niet voor de platenbazen, hoewel de echte reden tot zorg voor de muziekindustrie pas kwam met de introductie van de iTunes Store twee jaar later.

iiTunes is vaak gebruikt als voorbeeld van de manier waarop nieuwe technologie bestaande business modellen op de kop kan zetten. Om nog een andere reden is “Rip. Mix. Burn.” een slogan die de impact van nieuwe technologie goed illustreert.

In de afgelopen twintig jaar heeft de IT industrie belangrijke fundamenten gelegd. We hebben allemaal de beschikking over pc’s, laptop, tablets en smartphones waarvan de snelheid geen beperking meer vormt. Al deze apparaten zijn met elkaar verbonden via een wereldwijd netwerk van kabels, routers, hotspots en zendmasten. Tot slot hebben we in de afgelopen vijf jaar massaal onze sociale netwerken zichtbaar gemaakt op sites als Facebook, Twitter en LinkedIn.

Deze drie elementen (iedereen een computer, altijd verbonden met internet, sociale netwerken in kaart) vormen de pijlers onder de vele innovatieve toepassingen die de komende tien jaar ontwikkeld zullen worden.

Je hoeft geen IT genie meer te zijn om waardevolle toepassingen te bedenken en ontwikkelen. Bouwen op bestaande infrastructuren en hergebruiken van ideeën van anderen is makkelijker dan ooit. Hergebruiken, mixen en gaan! Rip. Mix. Burn.

IT innovatie zorgt voor duurzaam concurrentievoordeel

Organisaties blijven bestaan doordat zij waarde toevoegen. En dat voor langere tijd. Hogere marges, sterkere klantrelaties, betere producten. Duurzaam concurrentievoordeel behaal je volgens de Resource Based View (Barney, 1991) door middelen (resources) en vaardigheden (capabilities) te ontwikkelen die uniek zijn voor de eigen organisatie.

Een voorbeeld. Als één van de weinige leveranciers van smartphones is Samsung zelf de producent van de onderdelen van de eigen smartphones. Dit vraagt hoog-specialistische kennis en grote investeringen in R&D en productiefaciliteiten. Het is lastig voor andere producenten om deze middelen en vaardigheden te kopiëren en daarmee heeft Samsung voor zichzelf duurzaam concurrentievoordeel gecreëerd.

Volgens de Resource Based View leidt het hebben van middelen of vaardigheden tot duurzaam concurrentievoordeel wanneer deze voldoen aan de volgende criteria:

  • waardevol - het middel moet waarde toevoegen, bijvoorbeeld door kosten te besparen;
  • schaars - er zijn weinig andere marktpartijen die dezelfde middelen en vaardigheden hebben;
  • kostbaar om te imiteren - er zijn grote investeringen nodig om de middelen of vaardigheden te kopiëren;
  • moeilijk te vervangen - het is niet eenvoudig om hetzelfde resultaat te behalen met andere middelen of vaardigheden.

Het kunnen bedenken en ontwikkelen van toepassingen op basis van nieuwe technologie is een vaardigheid die voldoet aan de genoemde criteria. Door nieuwe technologie succesvol te vertalen in waardevolle toepassingen kunnen kosten gereduceerd worden en nieuwe inkomstenbronnen worden gecreëerd. Er zijn weinig organisaties die goed zijn in het herkennen en benutten van nieuwe technologie. Ze hebben de handen vaak al vol aan het beheersen van de bestaande IT. Het vraagt hoogwaardige en kostbare kennis van zowel technologie als de markt, processen en businessmodellen. De vaardigheden die een organisatie nodig heeft voor IT innovatie laten zich tot slot lastig kopieren. Er is geen blauwdruk of stappenplan die leidt tot gegarandeerd resultaat.

Het kunnen herkennen en benutten van nieuwe technologie kan dus leiden tot duurzaam concurrentievoordeel. Maar wat zijn dan precies de vaardigheden waarover organisaties moet beschikken om dit te concurrentievoordeel te realiseren? Wij menen dat vier vaardigheden in het bijzonder van belang zijn om te kunnen innoveren met IT.