Robotisering: kans of bedreiging? /reageer

Robotisering: kans of bedreiging?
  • door: Redactie Sync
    over: robotica
    op: 2 januari 2015
  • Verwacht wordt dat de robotisering de helft van alle banen opslokt

  • De technologische ontwikkeling zorgt echter ook voor kansen

Ze deden hier in 2014 een hoop stof opwaaien: de robots die vanuit de Verenigde Staten kwamen overwaaien en een discussie ontketenden over de toekomst. Volgens Amerikaans onderzoek zouden deze robots namelijk de helft van de banen op zich kunnen nemen. Van jurist tot accountant tot bankmedewerker: iedereen krijgt te maken met deze opkomende digitalisering en robotisering. Trouw schrijft echter dat het de vraag is of al die arbeidskrachten ook daadwerkelijk werkloos worden.

De term ‘robots’ is een versimpeling van de complexe technologische ontwikkelingen die op dit moment een vlucht nemen. Verwacht wordt dat een combinatie van snelle computers, internet en enorme databestanden de komende decennia voor een aardverschuiving zullen zorgen die vergelijkbaar is met de komst van de stoommachine en de verbrandingsmotor. Hierdoor zal wellicht de helft van alle banen verdwijnen. Maar staat dit doemscenario ons ook echt te wachten? De minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher deed de geluiden over de oprukkende technologie begin 2014 af als een ‘apocalyptische voorspelling’. Volgens hem sluit baanverlies namelijk niet uit dat er ergens anders weer werk ontstaat. Echter, de robotdiscussie is daarmee in 2015 nog niet afgelopen.

Discussie

Het debat over robotisering zal in 2015 worden doorgezet. Daar is minister Asscher inmiddels ook achter. In zijn toespraak van afgelopen september weerklonk zelfs de Amerikaanse doemtoon die hij eerder nog relativeerde. “We moeten het inktzwarte scenario kennen om een beter scenario te realiseren”, aldus de minister op een congres van Sociale Zaken. Deze opmerking leidde uiteindelijk tot een reeks Kamervragen. Hierop stuurde de minister vlak voor de kerst een uitgebreide en meer genuanceerde brief naar de Kamer waarin hij nader onderzoek beloofde. Volgens hem is dat onderzoek hard nodig om een beter beeld te krijgen van de problemen rondom de toekomstige robotisering. Wat betekenen die lijstjes met overbodige beroepen namelijk nou echt? De inhoud van banen verandert met de robotisering namelijk ook mee. Zo typt een secretaresse niet meer op een typemachine, maar beheert bijvoorbeeld wel elektronische agenda’s. Desalniettemin is het onvermijdelijk dat bepaalde werkplekken in de toekomst overbodig raken. Een baliemedewerker van een bankkantoor bijvoorbeeld. Toch zullen de grootste veranderingen wel eens in de banen zelf kunnen plaatsvinden. Het Centraal Planbureau doet hier onderzoek naar, dat in het voorjaar van 2015 zal worden gepubliceerd.

Kansen

De technologie vormt niet alleen een bedreiging, maar levert daarnaast ook kansen op. Zo vindt de productie van Mini’s nog plaats in Nederland dankzij de robots in de autofabriek van VDL/Nedcar. Dit zorgt voor minstens duizend extra banen. Ook de komst van 3D-printers maakt het mogelijk om de productie die nu nog plaatsvindt in goedkope landen als China terug naar Nederland te halen. Dit vergt echter wel kennis over deze machines. Volgens Asscher is het dan ook de vraag of de opleidingen wel voldoende inspelen op de nieuwe technische ontwikkelingen en of werknemers zijn om te scholen voor andere taken. Dat elke nieuwe technologie een schok teweeg brengt, blijft evident. De veronderstelling dat de robotisering sneller verloopt dan alle andere doorbraken in het verleden draagt bij aan de ophef die de robotdiscussie veroorzaakt. Ook Asscher refereerde hieraan in zijn brief naar de Kamer. “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De opkomst van de robot en de digitale economie is niet een op een te vergelijken met eerdere perioden van technologische vooruitgang.” Zo duurde het bijna vijftig jaar eer een kwart van de bevolking elektriciteit gebruikte, terwijl dit bij het internet maar zeven jaar duurde. De ene revolutie is nou eenmaal de andere niet.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.