Rotterdam bereidt zich voor op wateroverlast /1 reactie

Rotterdam bereidt zich voor op wateroverlast

Regen is een zegen voor de natuur, maar door verstening en verstrating kunnen stedelijke centra overtollig water niet langer bergen.

Kans

Sinds de architectuurbiënnale in 2005 ziet Rotterdam water als kans voor een aantrekkelijke woonstad, blijkt uit Waterplan 2 van de gemeente. Jongste loot aan de stam zijn groene daken. Begin dit jaar gaf wethouder Bolsius de aftrap met een groen dak op het Rotterdamse Gemeentearchief. Met een waterberging van 30.000 liter is het de eerste in een reeks.

Partners

Drie gemeentelijke diensten – ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (DS+V) en Gemeentewerken (GW) – en de drie waterschappen – de hoogheemraadschappen van Delfland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta – hebben Waterplan 2 opgesteld en zorgen voor de uitvoering.

Diverse plannen

Vele steden ter wereld gingen Rotterdam voor. Van Chicago tot Toronto tot Tokyo, Stuttgart, Malmö en Basel. Wat de havenstad uniek maakt, is dat het diverse waterplannen heeft ontwikkeld.

Onderdeel van Waterplan 2 is het uitvoeringsprogramma Groene Daken, dat een deel van de waterberging op gemeentelijke en andere daken doet plaatsvinden.

Plaag

Daniël Goedbloed, afdeling watermanagement van GW, is programmamanager Groen Daken.
“Voorheen werd water als een plaag gezien, vergelijkbaar met het parkeerprobleem”, verklaart hij. “Sinds de architectuurbiënnale zijn we daarvan teruggekomen. Nu bekijken we wateroverlast op een geïntegreerde manier. De stad krijgt steeds meer water van vier kanten: door zeespiegelstijging, door wassende en krimpende rivieren, vanuit een inklinkende ondergrond en door toenemend hemelwater.
Hoeveel dat wordt, weten we niet. Maar dát er wat verandert, staat wel vast. Een flexibele aanpak is nodig. De opgave vanuit Waterplan 2 is om de kwantiteit, kwaliteit en veiligheid te bewaken. Zoals schoner water in het Zuiderpark. En ervoor te zorgen dat hogere en middeninkomens naar Rotterdam blijven komen zodat het een aantrekkelijke woonstad blijft. We graven waar het kan en innoveren waar het moet.”

Waterplein

Die innovatie schuilt in een aanzienlijk volume aan groene daken en waterpleinen waar het water weg kan vloeien.
“Groene daken vangen het regenwater op en voeren het water vertraagd af waardoor het riool minder wordt belast als het hard regent. Denk bij een waterplein aan een trapveld lager dan het maaiveld dat tijdelijk onderloopt”, aldus de programmamanager.

Op een gewoon dak kan het snel 70 graden Celsius worden. Een groen dak haalt de 30 graden niet eens

“Dit jaar, niet toevalligerwijs Groenjaar 2008, voeren we een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Want groene daken beperken niet alleen de wateroverlast. Op een gewoon dak kan het snel 70 graden Celsius worden. Een groen dak haalt de 30 graden niet eens. Het koelt ’s zomers en spaart een airco uit. Ook gaan groene daken veel langer mee en houden ze bij een groot volume fijn stof en andere luchtvervuiling vast.”