Nieuws/ Samenwerken 'over grenzen'? Vergeet het maar /1 reactie

door: Hugo Louter
over: management, strategie
op: 10 september 2008

De communicatie in het bedrijfsleven wordt sterk belemmerd door de organisatorische structuur van bedrijven. Hoewel een ‘grenzeloze’ organisatie veel voordelen heeft, komt er in de praktijk vaak weinig van terecht. Verschillen in bijvoorbeeld afdeling, functie en rang worden te weinig overbrugd, waardoor zij in stand worden gehouden. Om de samenwerking en dus de efficiëntie te versterken, moet er tussen werknemers meer zogenaamde cross-group communicatie plaatsvinden.

Dit concluderen wetenschappers van de Harvard Business School in de publicatie Communication (and Coordination?) in a Modern, Complex Organization. Hiervoor werd het communicatiegedrag van dertigduizend werknemers van grote organisaties gedurende drie maanden bestudeerd. In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten grenzen: organisatorische grenzen (functies, afdelingen), geografische grenzen (afstanden tussen verschillende locaties of afdelingen) en sociale grenzen (rang, geslacht). Vooral de eerste twee categorieën blijken een belangrijke belemmering te vormen voor communicatie binnen de organisatie: mensen die zowel in een andere functie als op een andere locatie werkzaam zijn, communiceren duizend keer minder met elkaar dan mensen die wel binnen eenzelfde functiegroep, afdeling en locatie werken.

Salarisschaal

Hiërarchie blijkt ook een belangrijk struikelblok. Verreweg het meeste e-mailverkeer vindt plaats tussen mensen in dezelfde of aangrenzende salarisschaal: maar liefst 76 procent van de interne e-mails waren gericht aan een werknemer in dezelfde salarisschaal, tegen 6,4 procent van de e-mails die twee schalen behelsde. Slechts 1,6 procent van de e-mails overbrugde drie of meer salarisschalen. Uit het onderzoek blijkt wel dat vrouwelijke werknemers vaker deelnemen aan organisatiebrede cross-group communicatie, evenals mensen werkzaam in sales en marketing.

Coördinatie

In het onderzoek worden de termen communicatie en coördinatie aan elkaar gekoppeld: hoe extensiever de communicatie, hoe beter de coördinatie, is de leidende gedachte. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de beperkte aard van de communicatie geen negatief effect heeft op de coördinatie van personeelsactiviteiten, omdat die bijvoorbeeld op een ander niveau plaatsvindt. Niettemin is er bij de meeste grote bedrijven nog genoeg ruimte voor verbetering op het vlak van communicatie en coördinatie.

Dit bericht verscheen eerder op Infeite.nl.

Reageren via Facebook