Welkom op Sync.nl! Schrijf ook mee

Sync.nl is altijd op zoek naar vernieuwing. Heb je interesse om te bloggen, of om je elders gepubliceerde artikelen met ons te delen? Lees dan vooral even verder.

Sync.nl is hét online innovatiemagazine van Nederland, met een maandelijks bereik van 40.000 bezoekers. Je kan ons ook vinden op Twitter en op Facebook.

We zoeken bloggers die kunnen schrijven over thema’s als online marketing, duurzaamheid, psychologie, gezondheid, social media, biotechnologie, Web 2.0, geneeskunde, domotica, online uitgeven, nanotech, media, chemie, internet, energie of auteursrecht. Hét kernbegrip op Sync.nl is innovatie. Dit begrip passen we toe op drie categorieën: technologie, wetenschap en ondernemen.

Heb je al een blog?

Sync.nl vraagt niet direct om exclusieve content. Heb je bijvoorbeeld een eigen blog en zoek je een groter publiek? Of schrijf je voor andere media en wil je je publicaties nog wat meer onder de aandacht brengen? Het is mogelijk om je artikelen dan door te plaatsen op Sync.nl. Daarbij kennen we geen beperkingen; jij behoudt alle rechten en plaatsing in andere media vinden wij geen probleem.

Er is één voorwaarde: we publiceren overwogen, toepasbare verhalen - zware technische verhalen die alleen doorgewinterde laboranten begrijpen, hebben we liever niet. Scherpe columns of interessante nieuwtjes zijn daarentegen wél welkom. We hebben als leidraad enkele richtlijnen voor auteurs opgesteld.

Wat krijg je er voor terug?

SYNC betaalt geen vast bedrag voor artikelen. We bieden je een platform om je expertise te etaleren en om je kennis nog beter te delen met andere geïnteresseerden.

Interesse?

Artikel klaar? Stuur het, eventueel met beeldmateriaal en een kleine omschrijving van jezelf, dan naar de Sync.nl-redactie. We zullen je artikel meteen lezen en contact met je opnemen! Ook als je nog vragen hebt, kan je bij de redactie terecht.