Je eigen artikelen of nieuwtjes opmaken

Deze instructiepagina is bedoeld voor Sync.nl auteurs die hun eigen artikelen willen opmaken in het Sync.nl Content Management System (CMS).

 1. Log in op het CMS

  Volg de link, links op de homepage, genaamd ‘Beheer SYNC’, om in het CMS in te loggen.

 2. Maak een nieuw artikel aan

  Kies bovenaan de CMS-pagina voor ‘Write’ en vervolgens ‘Write Post’ om een nieuw artikel aan te maken.

  LET OP: pas als je op de knop ‘Save and Continue Editing’ onder het grote tekstveld hebt geklikt, worden de aanpassingen die je hebt gemaakt opgeslagen. Dit geldt niet alleen voor tekstuele aanpassingen, maar ook voor aanpassingen aan metadata en foto’s.

 3. Kies een titel

  Op de ‘Write Post’ pagina kan je een artikel schrijven. Je begint met het kiezen van een goede titel.

 4. Stel metadata in

  Rechts op de ‘Write Post’ pagina staan verschillende blokken waarmee je de metadata (aanvullende informatie) van je artikel kunt instellen. Hierbij zijn vooral de volgende velden van belang:

  • Creative Commons

   Hiermee geef je de publicatielicentie van je artikel aan. De CC-licentie houdt in dat anderen je artikel mogen overnemen en aanpassen, ook voor commercieel gebruik. Wil je dit niet, dan kan je met de andere drie opties aangeven welke extra voorwaarden je wilt stellen, waarbij ’share-alike’ inhoudt dat anderen die jouw artikel hebben overgenomen en aangepast het aangepaste artikel alleen onder dezelfde voorwaarden mogen verspreiden. Je kunt er ook voor kiezen helemaal geen CC-licentie te gebruiken, door geen enkele optie aan te vinken.

  • Post Importance

   Hiermee geef je het type artikel aan. Over het algemeen kies je hier voor ‘artikel’ of ‘nieuwtje’.

  • Category and Tags

   Bij dit belangrijke veld kies je voor de hoofdcategorie, waar je artikel het beste bij past, en een aantal steekwoorden die relevant zijn voor je artikel. De steekwoorden die je kiest hoeven niet persé uit de hoofdcategorie van je artikel te komen.

 5. Maak de tekst op

  In het grote ‘Post’ tekstveld op de pagina schrijf je de tekst van je artikel. De meeste auteurs zullen hier reeds bestaande tekst, uit bijvoorbeeld een Word document, inplakken. Daarna maak je de tekst op.

  (NB: helaas werkt de Rich Text Editor van het CMS nog niet in de Safari browser van Apple, we raden je aan om het opmaken in de Firefox browser te doen)

  Met de knoppenbalk bovenaan het tekstveld kan je de verschillende elementen van een artikel vormgeven. Het handigste werkt dat met het selecteren van tekst in het tekstveld en vervolgens druk je op de juiste knop. Als je bijvoorbeeld een stuk tekst als tussenkop wilt aanmerken, selecteer je de tekst en klik je op de ‘tussenkop’ knop.

  Dit betekenen de verschillende knoppen:

  b maak de tekst vetgedrukt (bold)
  i maak de tekst cursief (italic)
  link maak een link naar een andere pagina/website
  b-quote maak een blockquote (een vierkant vlak met tekst erin dat los staat van de hoofdtekst)
  del markeer een stuk tekst als verwijderd (delete)
  ins markeer een stuk tekst als ingevoegd (insert)
  img voeg een plaatje toe, met URL en beschrijving (image)
  ul start een ongenummerde lijst (unnumbered list)
  ol start een genummerde lijst (ordered list)
  li voeg een onderdeel aan de huidige lijst toe (list item)
  code markeer de tekst als speciaal
  more niet gebruiken in SYNC
  Close Tags sluit openstaande elementen (bijvoorbeeld een lijst) af
  tussenkop start een nieuwe paragraaf en gebruikt de gemarkeerde tekst als paragraaftitel
  kader maakt een nieuw tekstkader aan dat los staat van de hoofdtekst; handig voor het uitleggen van bijvoorbeeld begrippen die in de hoofdtekst voorkomen
  webad voeg een advertentieplek in (laat dit aan de redactie over)
  paginabreak voeg een paginaovergang toe

  TIP: in sporadische gevallen kan het gebeuren dat de tekst niet, of niet goed, in de database terecht komt. Om je veel tijd en moeite te besparen is het dus nuttig om de opgemaakte tekst ook lokaal, op je eigen computer, op te slaan. Dat kan in een normaal tekstbestand.

  TIP: gebruik met enige regelmaat de knop ‘Save and Continue Editing’ onderaan het tekstveld om de tekst, en andere instellingen, op te slaan op de SYNC-server.

 6. Upload een hoofdfoto

  Bij elk artikel wordt een foto getoond. Op de beheerpagina kan je onder ‘Post Picture’ een foto uploaden:

  • Klik op de knop onder het grijze plaatje
  • Kies het bestand op je lokale harde schijf dat je wilt uploaden (dit moet een JPEG/JPG bestand zijn)
  • vul de velden ‘Rechthebbende’ en ‘Link Rechthebbende’ in. NB: zorg er voor dat je zeker weet dat de foto op de SYNC website gebruikt mag worden! Dat kan door de maker van de foto om toestemming te vragen, of om foto’s te gebruiken die een open licentie gebruiken, zoals CC (Creative Commons). Als het niet duidelijk is of de foto gebruikt mag worden, gebruik ‘em dan niet. Dit om vervelende juridische situaties te voorkomen.
  • Klik op de knop ‘Save and Continue Editing’ onder het grote tekstveld om de foto te uploaden

  Als je bij het uitzoeken van de foto kunt kiezen voor verschillende groottes, kies dan altijd voor het grootste. Het SYNC-systeem zorgt zelf voor het schalen van de foto’s zodat ze goed op de pagina verschijnen.

 7. Kies twee korte steekzinnen

  Onder het veld ‘Post Summary’ kan je met twee korte zinnen je artikel samenvatten. Bij Summary vul je een samenvatting in, bij Background een stukje achtergrond dat relevant is voor je artikel. Kijk op de SYNC website naar andere artikelen hoe deze velden gebruikt worden: het gaat om de twee bulletpoints naar de hoofdfoto op de artikelpagina.

 8. Breng de redactie op de hoogte

  Als je artikel klaar is, stuur dan een e-mail naar de redactie waarin je onder andere de titel van je nieuwe artikel vermeldt zodat het makkelijk teruggevonden kan worden. De redactie zal je artikel bekijken, eventueel aanpassen indien nodig en, als het artikel geschikt is, publiceren op de website.

  Als je je zoveel mogelijk houdt aan de richtlijnen voor auteurs is de kans het grootst dat je artikel geplaatst wordt.

  Ook als je vragen hebt over het CMS kan je bij de redactie terecht. Als je tegen een probleem aanloopt, probeer het dan zo volledig mogelijk te omschrijven, eventueel samen met een screenshot ter illustratie van het probleem.