Nieuws/ Sittard binnenkort Neerlands Silicon Valley /reageer

door: Ewald Smits
over: informatica, bedrijfsgroei, materiaal, computer
op: 24 september 2007

Nederland krijgt eind 2009 met The Silicon Mine (TSM) zijn eerste siliciumfabriek. Op het industriecomplex Chemelot (Sittard-Geleen) zal in twee productiestappen silicium worden geproduceerd dat geschikt is voor de productie van wafers, het basismateriaal voor de vervaardiging van zonnecellen (PV-cellen). Volgens de planning komt de installatie eind 2009 in gebruik.

Met de bouw is een investering gemoeid van circa EUR 400 miljoen. Het project biedt werkgelegenheid aan ongeveer 400 personen. In het beginstadium is de fabriek goed voor 3.750 ton ’solar grade’ silicium per jaar (5% van de geschatte wereldmarkt in 2010). Op termijn bestaan uitbreidingsmogelijkheden naar 14.000 ton per jaar.
Met de bouw van TSM komt er meer ’solar grade’ silicium beschikbaar voor producenten van wafers, de grondstof voor zonnecellen. Dit is ook van belang voor Solland Solar, dat zijn thuisbasis heeft op het nabijgelegen ‘Avantis’ Heerlen/Aachen business park.

Innovatieve productiemethode

Van steen naar zuiver silicum

Het nieuwe STM-complex zal bestaan uit twee faciliteiten. In de eerste fabriek wordt het onzuivere silicium via verdamping/destillatie onttrokken aan het gesteente waarin het zit opgesloten. Het vluchtige en zuivere silicium laat men in de tweede installatie in vaste vorm neerslaan. Dit vaste materiaal, het zogenaamde ’solar grade’ silicium, vormt de grondstof voor wafers, de ultradunne plaatjes silicium waarvan uiteindelijk zonnecellen worden gemaakt. De bij TSM betrokken partijen sluiten niet uit dat op middellange termijn waferproducenten belangstelling voor Chemelot in Sittard-Geleen zullen tonen. Dat zou voor Limburg een economisch aantrekkelijke clustering van partijen uit de zonne-energieketen opleveren.

TSM past als eerste een verbeterde techniek toe om te komen tot silicium met een hoge zuiverheidsgraad. Het werkt daarmee nauw samen met het Duitse chemieconcern Evonik Degussa GmbH, dat zich eveneens met een produktiebedrijf op Chemelot zal vestigen. Evonik Degussa GmbH zal een siliciumhoudende verbinding voor de fabriek van TSM leveren.

Afnamecontracten

De belangstelling uit de markt is groot. Verschillende waferfabrikanten hebben al intentie-verklaringen getekend waarin ze garanderen gedurende 10 jaar silicium af te nemen.
De ontwikkeling van TSM brengt betaalbare zonne-energie dichterbij. Efficiënte verwerking van silicium leidt tot een lagere kostprijs per zonnecel, wat zonne-energie tot een aantrekkelijk alternatief maakt voor de traditionele vormen van elektriciteitsopwekking. Dat punt is dichterbij dan menigeen denkt. Het gerenommeerde onderzoeksbureau Photon Consultancy heeft berekend dat de kostprijs van een kilowattuur zonne-energie in Europa binnen 10 jaar lager zal zijn dan de ‘traditionele’ consumenten-elektriciteit van EUR 0,21 per kilowattuur. In de zuidelijke EU-landen zoals Spanje en Italië verwacht men dat dit punt al binnen 3 jaar bereikt wordt.

TSM B.V. is een initiatief van de ondernemers Gosse Boxhoorn, Hubert Thijs en Jan-Willem Hendriks. Zij kregen bij de uitwerking van de plannen financiële steun van DSM, de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF en de Provincie Limburg.

Reageren via Facebook

Reacties