Social media: veel gebruik, weinig meten /1 reactie

Social media: veel gebruik, weinig meten

78,1 procent van de bedrijven zet in 2011 social media in, slechts 47 procent meet de resultaten.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat Pondres Social Marketing eind vorig jaar en begin dit jaar uitvoerde, samen met onderzoeksbureau MWM2. De resultaten geven een krachtig beeld over de stand van zaken van social media binnen het Nederlandse bedrijfsleven (van klein tot groot) en de ontwikkelingen in 2011.

Aan het onderzoek hebben 268 bedrijven deelgenomen. Enkele conclusies:

  • In 2010 gebruikte 76.1 procent van de marketeers social media binnen de organisatie, in 2011 is dat 78.1 procent.
  • Twitter, Linkedin, Facebook en Youtube zijn de meest gebruikte kanalen voor 2011, Hyves zakt uit de Top-5, ondanks haar nog altijd grootste bereik in Nederland.
  • Het gebrek aan kennis van social media en interne capaciteit om inspanningen uit te voeren, worden als voornaamste drempels benoemd voor het inzetten van social media.
  • Social media-strategie wordt een belangrijke troef in 2011. Van de bedrijven die in 2010 nog geen strategie hadden, wil 67 procent die in 2011 gaan ontwikkelen.
  • Bijna de helft van de bedrijven meet de resultaten van social media niet. De belangrijkste reden hiervoor is dat men niet weet hoe de inspanningen gemeten kunnen worden. Men opereert dus vaak op gevoel en zonder structurele resultaatdoelstellingen.
  • 81 procent van de bedrijven geeft (ondanks dat een deel de resultaten niet meet) aan dat de resultaten van social media ‘volgens verwachting’ of ‘boven verwachting’ zijn.
  • Nog maar een klein percentage bedrijven gebruikt externe adviseurs voor social media werkzaamheden. In 2011 groeit dit percentage tot 22 procent, waarbij het vaakst wordt gekozen voor een specialistisch social media bureau.
  • De marketingafdeling is meestal verantwoordelijk voor social media, maar dit verschilt erg naar rato van het formaat van de organisatie. Bij kleine bedrijven is management vaak verantwoordelijk, bij grote bedrijven ook regelmatig de klantenservice.
  • De budgetten voor social media zijn nog altijd relatief laag, zeker bij kleine bedrijven. Ook in 2011 zijn hierin geen grote verschuivingen zichtbaar. Wel gaan met name middelgrote bedrijven meer in social media investeren in 2011, en daalt het percentage dat niet in social media investeert.

Het totale rapport (37 pagina’s) is op te vragen bij Pondres

Reageren via Facebook

Over Ewald Smits

Ewald Smits is journalist, media-ondernemer en co-founder van MT/Sprout.
Volg hem ook op Twitter