Solliciteren? Check eerst Hyves en dan je toekomstige werkgever /1 reactie

Solliciteren? Check eerst Hyves en dan je toekomstige werkgever

Begin 2008 schreef Wilfred van Roij voor Sync een column met als titel “solliciteren? Check eerst je Hyves. Niemand maakte op dat moment zorgen over een recessie en begrippen als inflatie en deflatie leken iets uit een ver verleden. Inmiddels weten we beter.

Het artikel opende ik destijds met de volgende alinea; “Als je vandaag de dag als jongere wilt gaan solliciteren, kun je beter je naam veranderen.” Een uitspraak van Larry Page, medeoprichter van Google. Hij bedoelt: jongeren die voor het eerst serieus gaan solliciteren, kunnen voor lelijke verrassingen komen te staan als hun potentiële werkgever ze natrekt op internet.

Op woensdag 7 oktober 2009 presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) hun geactualiseerde versie van de Sollicitatiecode.
In deze versie staat onder andere dat een werkgever of recruiter de op internet gevonden informatie voortaan met een kandidaat moet delen, verder vermeldt de Sollicitatiecode nu ook uitdrukkelijk dat ‘informatie via internet over een sollicitant niet altijd betrouwbaar is’. Absoluut een goed en zeker ook gewenst initiatief van de NVP. De richtlijnen met betrekking tot onderzoek in openbare bronnen weer wat duidelijker geworden, maar daar liggen de problemen anno 2009 voor de huidige sollicitant dan ook niet.

Begin 2008 was menige werkgever al blij als hij drie “geschikte” kandidaten kon uitnodigen voor een gesprek. Een eerste papieren selectie was vaak niet nodig. Maar inmiddels levert menige personeelsadvertentie wel wat meer dan 3 reacties op, en dus is een eerste papieren selectie weer noodzakelijk, en ook bij deze selectie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van openbare bronnen. Menige P&O medewerker googelt snel even door alle potentiële kandidaten heen om een lijstje te maken van geschikte nieuwe medewerkers.

Het is alleen dan de vraag of de P&O medewerker hierna ook strikt de hernieuwde Sollicitatiecode zal volgen en in de afwijzingsbrief het internetonderzoek keurig zal rapporteren zoals hieronder:

Hartelijk dank voor uw sollicitatiebrief van 10 oktober jl. Omdat wij een groot aantal reacties ontvingen op onze advertentie, hebben wij alleen de kandidaten uitgenodigd met de meeste ervaring en/of die volledig voldeden aan de door ons gestelde eisen. Bij een onderzoek in openbare bronnen op het Internet hebben wij helaas vastgesteld dat uw hobby’s en levenswijze niet overeenkomen met deze eisen. Wij moeten u tot onze spijt meedelen dat u om bovengenoemde redenen helaas niet tot de kandidaten behoort, die voor een sollicitatie gesprek zijn uitgenodigd.