Spinoza-winnaars 2007 /1 reactie

Spinoza-winnaars 2007

Op 4 juni werd bekend gemaakt aan welke vier wetenschappers de Spinoza-premie 2007 zal worden uitgereikt. Het gaat om prof. dr. Deirdre Curtin (rechtsgeleerde aan de Universiteit van Utrecht), prof. dr. Marcel Dicke (entomoloog aan de Wageningen Universiteit), prof. dr. Leo Kouwenhoven (natuurkundige aan de Technische Universiteit Delft) en prof. dr. Wil Roebroeks (archeoloog aan de Universiteit Leiden).

Wie zijn het, wat doen ze en waarom vallen ze in de prijzen?

Winnaar 1: Deirdre Curtin

prof. dr. Deirdre Curtin (Universiteit van Utrecht)Wie is het?
De eerste premie zal worden uitgereikt aan Deirde Curtin (17 januari 1960, Dublin, Ierland). Na haar studie rechten in Dublin heeft ze enkele jaren gewerkt in het kabinet van de Ierse rechter in het Hof van Justitie te Luxemburg en promoveerde ze in 1991 aan de National University Ireland. In 1992 werd ze op de Universiteit van Utrecht benoemd tot hoogleraar Recht van Internationale Organisaties.

Wat doet ze?
In 2003 stapte Curtin over naar de leerstoel ‘International and European Governance’ en de multi-disciplinaire ‘Utrecht School of Governance‘ (USBO) en werd zij - als eerste vrouw in de sectie rechtsgeleerdheid - benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Spinozaprijs?

Ieder jaar reikt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de NWO-Spinozapremies aan Nederlandse onderzoekers die tot de absolute top van de wetenschap behoren. De ‘Nederlandse Nobelprijs‘ is vooral bedoeld als een persoonsgerichte vorm van steun voor onderzoekers die internationaal vermaard zijn en dient als stimulans voor verder onderzoek.

De prijs bedraagt 1,5 miljoen euro die besteed moet worden aan wetenschappelijk onderzoek van de laureaat. Deze laureaat is voorgedragen door een selecte groep van personen, waaronder de rector magnificus van elke universiteit in Nederland. Het Algemeen Bestuur van de NWO bepaalt aan de hand van een aantal strikte beoordelingscriteria en een advies van de Spinoza-selectiecommissie, wie deze prijzen - maximaal 4 per jaar - in ontvangst mogen nemen.

Daarnaast was zij jarenlang gasthoogleraar aan het Europa College in Brugge (België) en is zij momenteel verbonden aan het Centre for European Law van de Cambridge University. Deze moeder van vier kinderen schrijft daarnaast ook nog vele artikelen in toonaangevende juridische bladen.

Waarom viel ze in de prijzen?
Curtin’s specialismen zijn het Europees recht en het internationale bestuurlijk terrein, waarbij zij op een grensverleggende en enthousiaste manier verschijnselen als democratie, legitimiteit en verantwoording onder de loep neemt. Haar grootste verdienste is het ontwikkelen van het begrip ‘verantwoording’, waardoor zij met empirisch onderzoek kon aantonen dat de EU zelf ook lijdt aan verantwoordingstekorten. Ze weet juridische met bestuurskundige elementen in haar onderzoek te vermengen, wat tot verrassende inzichten leidt.

De jury roemt haar vooral om haar charisma waarmee zij haar ideeën over het voetlicht probeert te brengen en haar vroegtijdige waarschuwingen voor de groei van het aantal zelfstandige bestuursorganen waardoor uiteindelijk een log en onbestuurbaar Europa ontstaat.